chào cả nhà hôm nay ko biết vì duyên gì vô tình vào lại mái nhà chung một thời... cũng hơn 10 năm rồi ko ngờ tk vẫn còn tồn tại sử dụng như ngày nào
neo sẽ thường xuyên ghé vào đóng góp hơn... ko biết có ai còn nhớ tới neo ko ta...