bài này chỉ đúng khi làm ở nơi sạch sẽ. Chứ tuyệt đại đa số là sẽ nhiễm nhiều vi khuẩn độc hại khác vào thức ăn này : trong tay người làm , môi trường, giấy bọc. Chỉ cần ăn thử sẽ rõ nó tốt cho tiêu hóa ntn :)