Lâu rồi cũng vài năm rồi không dò lên trang này, hôm nay rảnh ngồi mở đề tài tranh luận chơi cũng như nhóm lại đốm lửa xem có cháy lại không.
Với 2 cách gọi tstq và tstq1 thì theo mình biết thế này: chẳng biết các bạn học tstq thì thế nào nhưng với tstq1 thi có 2 cách đeo đai: đeo xéo(chéo qua vai lưng) và đeo cổ. Tại sao vậy ư, đơn giản: những năm 90 nhiều người học tstq đeo xéo thường hay nhận là tập tstq và dân gian hay gọi là quyền thề, nhánh này thì bố tôi, chú tôi, anh họ tôi tập. Còn tstq1 đai đeo cổ thì có tôi tập, anh họ khác của tôi tập, bạn bè tôi tập, khi tập cũng bị mọi người gọi là tập quyền thề vậy thôi. Nhánh bố tôi tập chỉ gọi tstq vì không muốn ai biết về tên môn tập còn thực tế họ cũng là tstq1. Tstq bố tôi tập lại chỉ luyện võ là chính, còn tôi thì tập hơi nhiều cái(nói chung là tạp hơn), về cơ bản câu chú luyện võ thì giống nhau 100%(hồi về quê có xem của ông anh tập tstq). Còn các bạn khác biết thêm gì thì trao đổi thêm xem.