Bài đăng này chỉ để hỏi vì sao mình đăng bài lần thứ 2 rồi mà không được duyệt, cũng không biết lí do vì sao?