ông có thân hay quen hạ sư hùng sơn không? hạ sư phải nói tôi rất khâm phục tài năng và công lực phép thuật của hạ sư nhưng lại dùng thiên nhãn để viết truyện, mà truyện nó nhiều tình tiết dâm dục lắm. ban đầu chỉ có 4 tác phẩm là đăng trên các web truyện, chưa phổ biến lắm còn mấy truyện khác chưa được phổ biến rộng, giờ hình như tất cả truyện đều được phổ biến (cả 10 truyện) mà nguồn gốc là trang vietmessenger đều có video kể chuyện trên mạng, mới gần đây thôi. Tính sơ thì lượt xem tổng lên cả triệu chứ lúc trước ít ai để ý lắm. Nên không biết hạ sư Hùng Sơn hiện tại sức khỏe như thế nào, nhễ?