Mục tiêu: Thay thế thẻ Thanh toán và Tiền giấy sử dụng cơ sở hạ tầng cũ bằng hệ thống thanh toán mới tận dụng công nghệ hiện đại, được giám sát bởi một Ủy ban tiền tệ độc lập, giống như một Ngân hàng Trung ương

Lộ trình của dự án:

Q4/2020: Tặng 2648 Q cho người dùng đã Đăng ký và Cài đặt Ứng dụng Q . Tặng thêm 1050 Q=1050 $ cho mỗi người giới thiệu. TỔNG NHẬN ĐƯỢC TỐI ĐA 14500 Q= 14500 $ .

Q2/2021: Bán Q cho Nhà Đầu tư với giá ít nhất 100 triệu USD

Q3/2021: Ra mắt mạng lưới và dự trữ tiền tệ được cung cấp để hỗ trợ chuyển đổi 1Q = $1

Q4/2021: Khởi chạy mạng thanh toán, vượt 100 triệu USD trong khối lượng giao dịch hàng tháng tại các điểm ra mắt

Q2/2022: Tăng trưởng và Giải phóng dần dần Q phù hợp mới mức tăng trưởng 1Q = $1

2023 trở đi: Trở thành một mạng lưới thanh toán lớn được chấp nhận trên toàn cầu, khối lượng hàng năm trên 5 nghìn tỷ USD. Tất cả số Q còn lại được giải phóng với tỷ giá 1Q = $1

Web giới thiệu và ĐĂNG KÝ Initiative Q: https://initiativeq.com/invite/pErFyZaYj

TÓM LẠI THÀNH CÔNG THÌ TỐT - KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG CHẢ MẤT GÌ - VẬY TẠI SAO PHẢI NGẠI