THUẬT THU HỒN & KỶ THUẬT TẨY NẢO CỦA KHOA THẦN KINH ĐIỆN TỪ HỌC CỦA NỀN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI .

NGÀY NAY , KHOA THẦN KINH ĐIỆN TỪ HỌC CỦA NỀN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI , ĐẢ CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT VÀ LÀM THAY ĐỔI HOÀN TOÀN Ý CHÍ VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI ....KỶ THUẬT TẨY NẢO CON NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ VÀ TINH HOA , BÍ MẬT HƠN ....DO ĐÓ , CON NGƯỜI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀ NGƯỜI , ĐANG BỊ THU HỒN VÀ ĐANG BỊ TẨY NẢO , ĐANG BỊ SỰ SAI KHIẾN VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CỦA MỘT VỊ CHỦ NHÂN BÍ MẬT ĐANG NGỒI Ở ĐÀNG SAU BỨC MÀN NHUNG .....
NHỮNG KỶ THUẬT NẦY , ĐANG ĐƯỢC XỬ DỤNG , MỘT CÁCH BÍ MẬT TRONG NHỮNG LẢNH VỰC KINH TẾ , THƯƠNG MẠI , GIẢI TRÍ , CỜ BẠC , TRUYỀN THÔNG , CHÍNH TRỊ , QUÂN SỰ VÀ TÌNH BÁO ......MÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀ NẠN NHÂN CỦA NÓ .....
SONG HÀNH VỚI THUẬT NHIẾP HỒN HAY THU HỒN CỦA HUYỀN BÍ HỌC , TÂM LINH ....NHỮNG KỶ THUẬT TÂM THẦN VÀ NHỮNG KHÍ CỤ KIỂM SOÁT TRÍ NẢO CỦA NỀN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI ...NGÀY MỘT TÂN TIẾN VÀ HIỆU QUẢ HƠN .....HY VỌNG NHỮNG KỶ THUẬT VÀ NHỮNG KHÍ CỤ CỦA KHOA HỌC THẦN KINH ĐIỆN TỪ HỌC NẦY , SẺ ĐƯỢC CÁC GIỚI CÓ THẨM QUYỀN XỬ DỤNG NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA NÓ ĐỂ PHỤC VỤ CHO SỰ ẤM NO , THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN LOẠI TRONG THẾ KỶ 21 NẦY...
NGÀY NAY , VỚI SỰ BÙNG NỔ VỀ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG INTERNET VÀ MÁY VI TÍNH , NHỮNG KỶ THUẬT TẨY NẢO CON NGƯỜI CỦA KHOA THẦN KINH ĐIỆN TỪ HỌC TÂN TIẾN , ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐANG PHỔ BIẾN ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI , NHỜ CÓ NHIỀU NGƯỜI CÓ NHIỆT QUYẾT VÀ THIỆN CHÍ TÌM TÒI VÀ CỐNG HIẾN VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RẢI , NHƯ CHÚNG TA ĐÂY ....
HY VỌNG NHỮNG THÀNH QUẢ KHOA HỌC NẦY SẺ GÓP SỨC CÙNG KHOA HỌC TÂM LINH VÀ HUYỀN BÍ HỌC , NHANH CHÓNG ĐƯỢC XỬ DỤNG ĐỂ PHỤC VỤ CHO SỰ HẠNH PHÚC , THỊNH VƯỢNG VÀ SỨC KHÕE CHO NHÂN LOẠI ...

LÀNH THAY ......
LÀNH THAY .....

CÁC BẠN HẢY VÀO CÁC LINK SAU ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO VÀ GÓP Ý SAU ĐÓ TRONG ĐỀ MỤC NẦY :

http://www.huyenbihoc.com/

http://www.youtube.com/watch?v=R7apZl_lt0A

http://www.youtube.com/watch?v=-az_Ihpukec


THÂN ÁI ....
ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU
28/10/2007