Mình thắc mắc là 12 thánh tông đồ hay là 13? Vì người thứ 13 là thay thế cho 12, thì phải tính tổng là 13 chứ?
Hơn nữa con số 13 ở phương Tây là số xấu, đại kỵ, có liên quan đến chuyện của Chúa không?
Các bạn có những hiểu biết gì về những biến tướng trong giới đạo nói chung và đạo Thiên Chúa nói riêng ở VN? (Sự làm sai khác đi vì mục đích cai trị của nhà cầm quyền các thời kỳ dẫn đến sai khác chính đạo)


Tham khảo: https://www.tranhmonalisa.vn/sp/tran...cua-chua-y8139