"Lời kinh xưa, buổi sáng này", một quyển sách về Thiền học lãng mạn rất hay, các huynh đệ download theo địa chỉ này nhé:
http://thankyou.diinoweb.com/files/M...Sang%20Nay.pdf
http://www.box.net/shared/ijufthoirl