bác qualong nghiện cá nặng lắm rồi đi đâu có cá là hõng chịu nỗi,,,phải đứng lại mà ngó,hehehehe