TB có chút xíu thắc mắc hơi ngớ ngẩn,mong huynh giải thích cho TB hiểu Thêm .

Nói về âm lịch, ở VN đi trước hơn Bên MỸ thường 12 tiếng

THÍ DỤ:Bên VN là thứ Hai tối 16 âm lịch, mà chổ TB sáng ,mới có sáng thứ hai Của 16 âm lịch. thường TB chỉ tính theo giờ và ngày nơi mình ở Thôi, có đúng không Huynh, nếu có điểm nào không đúng xin huynh có thể giải thích thêm được rõ hơn , cám ơn Huynh.