HÔI LONG HOA - NÚI CẤM -PHẬT THẦY TÂY AN

Trong thời gian tới chúng ta phải đối diện quá nhiều thử thách trong cuộc chiến chánh tà - Phật - ma . Nhiều tai ương đồng loạt đổ xuống: dịch bệnh - chiến tranh - châu chấu - động đất - lũ rất cao . Những ai đã có kinh nghiệm tu tập , dữ tâm thanh tịnh kiên cố niệm Phật , niệm chú thì nhẹ nhàng thoát nạn , Những ai cố chấp buông lung thì kinh hãi lãnh nghiệp .Khoảng từ tháng 7 -2020 al mọi người lưu trữ lương thực , nước sạch đủ dùng hết năm , chuẩn bị đèn cầy loại tốt , các câu chú : chú Lăng nghiêm - chú Đại bi - Thập chú
Mật chú ngăn ngừa và giải thoát khỏi mọi tinh linh linh thiêng, tinh linh Na-ga [rồng], tinh linh căn bản và bệnh dịch –
Emaho, p'en no p'en no svāhā
(ཨེ་མ་ཧོ། ཕན་ནོ་ཕན་ནོ་སྭཱ་ ཱ།) –
cần được đeo bởi nam giới về bên phải và nữ giới về bên trái.
BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ
Nam mô Đại Từ đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát.
(đọc 3 lần)
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đát chỉ đá án dà la phạt đá, đà la phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vị thần.
(Kinh này đọc 3 biến 3 lạy)
Cầu chúc mọi người bình an cùng được hưởng phước sống trong thế giới Đại đồng