TÂM THẾ TRƯỚC CHUỖI DOMINO

https://m.facebook.com/story.php?sto...ibextid=ykz3hl

Thầy Minh Tịnh đã đi vào con đường Tâm linh từ rất sớm . Thầy có nhiều trang để chia sẻ cho Đại chúng : video Minh Tịnh , fb Minh Tịnh , Novada .vn .... Thầy chia sẻ rất khoa học chi tiết về luật vũ trụ , nghiệp chướng , tịnh hóa nghiệp , tần số rung động , thiền ... các khía cạnh tâm linh .
Lần chia sẻ này Thầy đã rất kiên cường dũng mãnh nói về quãng thời gian Thế giới phải đối mặt sắp tới để mọi người chuẩn bị chu đáo nhất cho gia đình mình . Đặc biệt là giới nữ .
Tại sao lại có sự hỗn mang này . Nó mang tính chu kỳ khi có sự xuất hiện sao Nibiru , Sirius B... nó sẽ kích hoạt hiện tượng Domino toàn cầu cả thiên tai nhân tai địa họa
Chúc mọi người CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM