NHẢY DÒNG THỜI GIAN

https://youtube.com/shorts/_sEsiPVTt...B8YO-m1K86G39k
Nếu ai đó theo dõi bão từ , địa chấn , pháo sáng mặt trời thì sẽ phát hiện mọi sự dữ dội hơn bắt đầu từ 20/4/24
Ngày 12/5/24 : 24 h liền KP8-9 , G5 , liên tực từ đó có các pháo sáng mặt trời cấp X , thậm chí cả X8.7
Cổng năng lượng phía cực nam rất đẹp , điều đó cho thấy cực từ tính đang dịch chuyển
Con người đang thay đổi ở cấp độ nguyên tử
Những gì mà thế giới ngầm tinh hoa ma trận đã cài đặt kiểm soát nhân loại từ xa xưa sẽ bị vỡ vụn để giải phóng nhân loại ở cấp độ thống nhất hài hòa yêu thương bác ái , đúng bản chất thật sự của linh thể ánh sáng bên trong mỗi người , VÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ TIA ÁNH SÁNG NGUỒN..
Hãy hiệp nhất hòa ái chớ phân biệt chia rẽ , đối kháng