,CUỐN SÁCH SỰ KIỆN LÓA TRẮNG MẶT TRỜI 21/3/2024
Của nhóm Michael Love

https://m.facebook.com/story.php?sto...ibextid=Nif5oz
Cuốn sách vết lóa mặt trời , sự kiện đời người nó về thảm họa tận thế do đại hồng thủy gây ra khi chòm 8 hành tinh gồm Nibiru , sao lùn đỏ ,... nó có hàm lượng sắt rất lớn nên từ trường cực mạnh .
Nó quay theo quỹ đạo chữ số 8 , tại điểm thắt nơ nó gần mặt trời nhất . Toàn quỹ đạo của nó là 25920 năm , tại thắt nơ nửa chu kỳ là 13960 năm .
Khi nó gần mặt trời , do từ tính mạnh nó tương tác với mặt trời gây ra siêu bão từ , lật trục Trái đất .
Do vận tốc trái đất quay 1 vòng /24 h tức tương đương khỏang 1600 km /h
Khi trái đất lật trục , gió không khí , nước biển vẫn theo quán tính 1600 km / h nên sẽ gây sóng thần cao vài dặm , siêu bão mù trời mù đất
Lưới năng lượng xoáy vô định hướng sẽ ngăn chặn trận đại hồng thủy
Theo tính toán sự kiện này sẽ xảy ra vào 21/3/2024
Để hiểu chi tiết sự kiện này bạn tìm đọc cuốn : lóa mặt trời , sự kiện đời người của nhóm Michael Love