NỬA ĐẦU THÁNG 3/2024 https://youtu.be/YMKrQ1LwUmc?si=SCZFgV5dTJIDkLel
https://www.news.com.au/technology/s...08cfec464694f2
Pam Gregory nhận xét chung :
15 ngày đầu tháng 3/24 rất sôi động , sự tăng tốc này tiếp qua ngày Xuân phân 21/3/24 , qua tháng 3 và từ sáu tháng 6/24
Ở Thái bình dương có lục địa Moo Huyền thoại , có núi chìm dưới biển sẽ nổi lên
Trong vài năm tới ,một số phần ở gần biển đại Tây dương sẽ bị chìm
Một số phần núi dưới Thái bình dương sẽ nổi lên
Bạn thấy chuyện dời núi chuyển non như cổ tích chưa ?
Bạn thấy mình cực kỳ may mắn vì có mặt ở thời kỳ rất kỳ tích này không ?
Bạn có bị lôi cuốn muốn phụ một tay vào công trình trái đất mới của công cuộc tái thiết toàn vũ trụ không . Bạn có thần đèn bên trong rất nhiệm màu trợ giúp bạn điều đó , hãy rộng mở tâm hồn , hãy sẵn sàng nâng cấp tần số năng lượng bằng mọi pháp bạn biết , nó rất linh hoạt rẻ tiền nhất cũng OK , đắt đỏ nhất cũng không sao miễn trái tim bạn tỏa sáng thuần khiết là ổn rồi
Chớ chạy theo thông tin truyền thông chính thống với là liệt các cuộc chiến , xì căng Đan … làm bạn căng thẳng giảm năng lượng và mất khả năng miễn dịch , chỉ cần hát múa đã rất ổn rồi