TRÁI DẤT MỚI
https://youtu.be/Ehpue8pNk38
Chu kỳ thành trụ hoại diệt đúng với mọi trường hợp .
Nhưng hiện tại là điểm độc nhất vô nhị trong lịch sử Địa cầu vì có trùng tụ 2 chu kỳ : kỳ bảo bình 25900 năm lặp lại và kỳ 108 triệu năm lặp lại .
Làn sóng ánh sáng tần số cao đang bao phủ Địa cầu trợ giúp cô ấy thăng thiên . Nhưng những gì ẩn tàng trong tiềm thức sẽ hiển lộ nên thế giới trở nên hỗn mang .
Nếu bạn nhìn thấy điều tích cực của ánh sáng bạn sẽ được hỗ trợ nâng cao tần số năng lượng rung động thăng thiên 5D
Nếu bạn chỉ thấy bóng tối sự hỗn mang thế giới thì bạn sẽ mất bình tĩnh , sẽ hoảng lọan đánh rơi chính mình và có thể phải học tiếp ở dạng linh hồn hay có thể ở hành tinh rung động thấp 3 D tương thích chứ không phải hành tinh xanh này .
Cầu mong bạn buông bỏ tâm lý tiêu cực , can đảm dấn thân vì tin tưởng cõi ánh sáng để hành trang nhẹ nhõm nhất có thể đó là trí tuệ và từ bi