bạn ở đâu tôi có thể liên lạc với bạn được k tôi rất cần được chia sẻ.đọc bài của bạn sao tôi thấy nhẹ lòng hơn.