ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TÂM LINH
(Tóm tắt 1 phần theo lời dạy của Thầy Thích Huyền Diệu trong DVD https://www.youtube.com/watch?v=EAfe3kR8XNg&t=2400s
Việt nam đất nước thật lạ kỳ
Một giải non song bé tý ty
Dáng hình rồng lượn bay ra biển
ĐỊA THẾ THÔNG THƯƠNG , thật hiếm kỳ
Bao nước cường quốc thường đánh chiếm
Chinh phạt mọi nơi , đến Việt dừng
Thần khí nước Nam , cao như núi
Mênh mông như biển , sao phục chinh
Loài người lỡ bước , sang nhánh rẽ
Chẳng thể yêu thương chỉ hận thù
Tận diệt môi sinh , tham vô tận
Làm Mẹ Thiên nhiên , phải oằn mình
Mẹ phải nhắc nhở , sai rồi đấy
Hãy sống chậm lại , hãy trồng cây
Hãy sống yêu thương , chân thật nhất
Chớ có sân si , chớ thường khinh
VIRUS lần này rồi lần khác
Ngày càng tàn khốc khi cố chấp
Không nhận lỗi lầm , cùng nhau tiến
Hòa hợp yêu thương, trọng tự nhiên
Người Việt ráng tâm lo tu dưỡng
Tu tâm sửa tính , sống hòa đồng
Để sẽ có ngày , Thần cùng giáng
Nước Việt làm nên trang sử VÀNG
MỘT THẾ GIỚI ĐẸP MUÔN MÀU SẮC
THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG KHÔNG BON CHEN