...
Lời nói đầu tiên cho Hoa Thiên xin cúi đầu chào các Bậc Trưởng Thượng ..Các Đại Huynh Đại Tỷ và các Bạn . Thân chúc Các Quí vị Thân Tâm Trí rực sáng như Quang Minh .. Pháp Và Đạo hanh thông viên mãn .

Cũng đã hơn 10 năm em mới có dịp quay về ngôi nhà chung ...không biết còn ai nhớ thằng tiểu đệ này ko...hii...một thằng nhóc (rat bướng bỉnh luôn tìm những câu hỏi và thắc mắc để chọc tức các Huynh Tỷ Muội ...luôn dc các Huynh Tỷ muội yêu thương và chỉ dạy ...hii ...hơn 10 năm lận lội từ đông sang tây ..giao tiếp nhiều Trường Phái ...thành công cũng có thất bại cũng nhiều.. Nay quay lại mong dc các Bậc Minh sư chỉ dạy em tiếp...


' Ma Đạo Trong Phật Đạo ...Phật Đạo Trong Ma Đạo " . ace nào có câu trả lời cho đệ khai thông ..em xin gửi tặng " một củ hành Kaykhrapbum " như ace nào có luyện ngãi thì biết . Nó là khắc chế 32 tổ Ngãi Nương .. khắc quỷ diệt ma .. thống chế các pháp chủ càng tu đạo cao càng bị tha hóa .. ( Kaykhrapbum của em đã dc dung nạp từ đồng tử rắn thuần âm 49ngay - dung nạp luôn đồng tử rồng thuần dương 108 ngày .) Các bậc Minh sư có thể test lại khi nhận...

Cảm ơn Sư Huynh Đại Tỷ đã theo dõi... mong các bậc Minh Sư .. hoan hỷ ..chỉ dạy cho đệ nhiều hơn .
)