Em mới nuôi bồ câu và kiếm được mấy cặp màu socola nhưng chân lại có lông mấy anh cho em hỏi bồ câu gà chân có lông không và nếu chân có lông thì có giá trị không. Bồ câu em cỡ 3 tháng 1 em khoảng 7 lạng