Côn nhị khúc là thứ vũ khí over rate. Trừ kiếm và súng ra, tất cả các vũ khí mạnh trên phim đều vô dụng