Vẫn tự trị nhưng giờ mất hết một vùng Lưỡng Quảng từ thời Hai Bà Trưng rồi :(