Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
Giới định tuệ không phải là thiền nó đk lập ra từ tánh của con người nên tánh là gốc từ tánh mình có thể lập ra tất cả pháp môn ngoài giới định và tuệ đệ có chứng ngộ hay không thì mỗi niệm mỗi niệm đệ đều tự biết lấy thấy rất rõ ràng đệ đã chẳng từng nói roi sao vạn pháp vốn là giai không là nghĩa như của các pháp nếu nó vốn thế thì đâu có gì gọi là đk vì chẳng có gì gọi là đk cho nên chẳng ngô tại sao tkpt nói đến phật thừa ấy chỉ là để phá chấp cho huynh smc vì huynh chấp chặt vào cái thừa huynh theo và chê bai pháp môn khác chỉ có thừa của huynh là hơn cả cho nên đe nói cái nhất thừa là chỉ có một thừa là phật thừa để huynh đừng chấp các thừa khác nên đệ nói cả ba thừa nếu tu theo phật tri kiến thì đề có thể thành phật cho nên hai chữ phật thừa chỉ là cái tướng văn tự đệ giả lập để nói với huynh nếu không văn tự thì mang gì ra nói nên miễn cưỡng nói phật thừa với huynh để phá chấp cho huynh đệ thật sự rất sợ những người có nhiều kiến giải vì càng nhiều kiến giải cách đạo phật càng xa tri kiến phật ở thừa của huynh chính là chánh định còn tri kiến phật của duyên giác lấy mười hai Nhơn duyên làm phật tri kiến còn mật tong lấy tịnh thân khẩu ý làm phật tri kiến tran trọng
Giới định tuệ không phải là thiền mình nói sai cái này ,còn xin sám hối với phật