Qua quan sát, mình đánh giá đây là một lĩnh vực khá mới mẻ ở VN - lĩnh vực "thôi miên soi kiếp".

(Mình có thể nhận định sai, nếu mem nào ở đây có nguồn thông tin sâu về lĩnh vực thôi miên này xin chia sẻ lại ạ)

Dành cho bạn nào muốn tìm hiểu về lĩnh vực này: http://bit.ly/2JMK83n đây là bài viết tổng hợp kiến thức cơ bản về thôi miên soi kiếp. Xin được chia sẻ với các mem.