Thì đúng rồi còn gì nữa. Lý Hồng Chí không ai khác chính là kẻ mạo danh Phật trong lời tiên tri của Phật Thích Ca, là kẻ mạo danh Chúa trong những lời tiên tri cuối cùng của kinh Thánh Tân Ước. Nó có thể qua mặt nhiều người chẳng qua đến từ phép lạ chữa bệnh đầy tính sai trái và đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật Nhân quả: có vay có trả, có công có thưởng. Không mấy năm nữa, thằng đó sẽ bị nhân vật trong truyền thuyết tiêu diệt cả thể xác lẫn lình hồn.