ngày xưa khi TKPT mới tu khi niệm chú đại bi tôi thường nguyện xin bô tát quan âm khai mở trí huệ
rồi có một ngày khi mình đang nằm tự nhiên mình thốt nên quán chính là trí huệ vì khi có cái gì mình
mắc không dk thông suốt thì quán .quán dk thì thông suốt mà thông suốt là trí huệ ấy là mình đã định nghĩa dk 2 chữ trí huệ.mà trí huệ với trí tuệ khác nhau hoan toàn nhé trí tuệ là đạo của ông phật vả lại đạo phật dk sinh ra cũng là từ trí huệ(quán)mà sanh ra vì chính ông phật khi thành đạo
trước đấy ông cũng bi mắc nên ông quán thì ông hoát nhiên tỏ ngộ nhưng ông không nhận đạo quán mà ông nhân đạo tâm(trí tuệ) quán là sinh .sinh là mẹ .mẹ là tạo hóa .người có đầu tiên chính là mẹ cấc huynh à .(lại là quán)mẹ đẻ ra một người con trai( lại là quán) song rồi chính con và mẹ giao hoán với nhau mà sinh ra các con (lai là quán) vì thế mẹ chính là cái gốc(đạo mãu) người việt
thường thờ đạo mẫu mà nên đừng ai nói đạo mẫu thế này thé kia vì người mẹ rất vĩ đại mà mẹ có thẻ cho con cái ấy dk nếu ai thực sự hieu cái gốc vì chồng của mẹ chính là con mẹ mà.vì thé cho nên những người dân tộc thì những người trong gia đinh như anh em họ có thẻ cưới nhau hay cậu cháu cũng có thể lấy nhau dk.người ta gọi là cái tình keo sơn.nhưng mình muốn nói là nói cái đạo quán vì tất cả đều đươc sinh ra từ cái quán nên quán là mẹ có cái gì mà mình mắc thi
phải quán.quán là đạo của mẹ.TKPT tuy thân xác đàn ông nhưng có minh của mẹ (quán) ai muốn được là tướng thì học đạo Trấn (quán)ai muốn làm vương thì học chữ định (quán) mình gọi quán là phép vì tất cả đều dk sinh ra từ quán nó là cái gôc của muôn phép.cũng như trí tuệ (chân tâm)là vua muôn pháp trí tuệ là lập còn trí huệ là sinh nếu không có trí huệ thì không có con người đâu con người khác với con vật là do con người biết quán còn con vật không biết quán nó chỉ làm theo bản năng của nó thôi .nếu nó quán dk thì nó cũng như con người(chơn tâm là cái gốc của con người) quán cái gốc định là (quán cái chơn tâm) như the mới mẹ dk(còn tiếp) nhưng để sau lại luạn tiếp mệt quá sao mình thấy nó hơi giống với đao của lão tủ thế nào ý .có bàn nào định nghĩa 2 chữ trí tuệ đi đệ ngộ ra 2 trí trí huệ và trí tuệ nhờ vào danh hiệu của 2 vị bồ tát trí huệ và bồ tát trí tuệ.mình chỉ định nghĩa thôi