Tìm mãi cuối cùng cũng có người chung chí hướng với mình rồi, chào bạn, bạn giống tớ ghê ak', năm nay tớ cũng học 12 và cũng đang tìm hiểu về trường Ngân hàng, nhưng đích nhắm của tớ là đại học Ngân hàng cơ.
Ai có kinh nghiệm hay thì cứ chia sẻ cho tớ hưởng "ké" nha. _