Hiện tại Biến Chủng Mới KHÔNG thể được phát hiện bởi các phương pháp xét nghiệm hiện tại, nhất là ở những quốc gia Ko phát triển.