Siêu trăng và những điều chưa biết
Thường thì mọi người thích ngắm trăng tròn....
nhưng ở những nơi khác người dân lại phấp phỏm lo sợ vì định luật hấp dẫn vật lý gây nên
vì vậy mà thường trước ngày siêu trăng 2-3 ngày sẽ có nơi bị động đất hay sóng thần, 1 số nơi khác thì bị triều lên, ngập lụt....
nếu nguyệt thực cũng có siêu trăng tuy bị chìm trong bóng tối thì khả năng trên cũng xảy ra....
và gần tới đây là nguyệt thực trong tháng 7,
các bạn đón chờ xem