Chào Thầy
Em thấy có 1 số chùa có những tượng Phật 3, 4 mặt.Những Bức tượng Phật này có xuất xứ như thế nào, ý nghĩa của mỗi mặt Phật biểu trưng cho điều gì?
Rất mong Thầy chỉ dẫn.
Kính Thầy
LNC