Sơ đồ chỉ số Thông Minh của các dân tộc trên thế giới
Chỉ Số Thông Minh IQ Thế Giới

I. Chỉ Số Thông Minh IQ của người Mỹ Hoa Kỳ

Ở nước Mỹ, chỉ số Thông Minh IQ cao nhất là người Do Thái Ashkenazi với chỉ số thông minh là 108-113, xếp thứ Hai là người Ấn Độ với chỉ số thông minh là 102 +, xếp hạng Ba là người da trắng hay người Mỹ Trắng với chỉ số thông minh là 100.

II. Chỉ Số Thông Minh của người Israel

Ở Israel thì chỉ số thông minh trung bình là 95, nhưng dân tộc Do Thái Ashkenazi có chỉ số thông minh là 103, còn các nhóm dân tộc người Do Thái khác có chỉ số thông minh trung bình là 91, người Ả Rập ở Israel có chỉ số thông minh là 86, và người Do Thái Da Đen có chỉ số thông minh là 65 ( Ethiopian Jew )

III. Chỉ Số Thông Minh của người Á Đông

Chỉ số thông minh trung bình của người Trung Quốc và người Nhật Bản và người Hàn Quốc là 105. Còn chỉ số thông minh của người Mông Cổ là 101. Người Trung Hoa ở Singapore và Dân Hong Kong có chỉ số thông minh là 108.

IV. Chỉ Số Thông Minh của người Châu Úc

Chỉ số thông minh trung bình của người Úc Đại Lợi là 98 và chỉ số thông minh của người Tân Tây Lan là 99. Còn chỉ số thông minh của thổ dân châu Úc là 62.

click vào để xem hình To https://isgp-studies.com/miscellaneo...arab-large.png