Nhờ ADMIN add hộ cái quản lý cấp bậc của các thành viên

Quản Lý Cấp Bậc.

Đai Trắng 1 - 20 bài
Đai Vàng 20 - 50 bài
Đai Xanh 50 - 100 bài
Đai Nâu 100 - 250 bài
Đai Đen 250 - 500 bài
Nhất Đẳng 1000 bài
Mỗi 1 nấc là 1 ngôi sao.
Sau đó thêm mỗi 500 bài là 1 hình âm dương


Cám ơn nhiều