Cảnh sát tuần tra đêm tại Ấn Độ rùng mình khi nhìn thấy cảnh này

https://youtube.com/shorts/BqRgP63uvDo?feature=share