Thần, tiên, thánh, phật, ma, quỷ vốn là 1. Đó chính là linh hồn sau khi rời bỏ thân xác. Tùy vào duyên nghiệp khi còn làm người mà được quyết định tương lai, hoặc đến cõi thần, cõi trời thành tiên, hoặc đến cõi âm hưởng âm thọ trước khi luân hồi, hoặc bị trừng phạt theo 3 đường xấu, hoặc bằng cách nào đó mà vượt qua chế tài của lực lượng chấp pháp mà trở thành những linh hồn lang thang. Còn phân biệt thần, thánh, phật, ma, quỷ nếu quy chiếu theo cảnh giới trong 6 đạo luân hồi hoặc xa hơn trong 3 giới thì không được chính xác. Bản chất thực sự đến từ mục đích+ hành vi. Thần đại diện cho phúc đức, tâm bố thí giúp kẻ khó. Thánh đại diện cho trừ gian diệt ác, bảo vệ điều thiện. Phật là truyền đạo, giảng pháp, hướng con người vào điều thiện, xa hơn là giác ngộ giải thoát; tất nhiên chữ" Phật" tôi nói đến chỉ chung những người/ linh hồn tu hành Đức trị, chứ không riêng gì nhà Phật ở cõi Tây phương cực lạc trong Thiên giới. Ma đại diện cho sự dối trá, lừa gạt, gây rối hãm hại phá hoại. Quỷ là đầu độc, cướp bóc, dịch bệnh, chết chóc chém giết, chiến tranh phi nghĩa và diệt vong. Viết như vậy để mọi người hiểu rằng, có những linh hồn đã đến cõi Thần, cõi Trời nhưng hoàn toàn có thể sa ngã và thành Ma, thành Quỷ bất kỳ lúc nào. Giống như nhà Phật có câu:" Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật"vậy.