Mình có đọc mấy bài báo và trên mạng có nói về người mù tập luyện và có thể nhìn được như bài:
http://vi-dieu.blogspot.com/2014/07/...-chep-cua.html

Mình mong các cao thủ cho phương pháp tập hoặc địa chỉ để mình tập luyện... cám ơn nhiều