Ha ha ha! Chào đạo hữu phapchieumt! Đạo hữu nói "Chưa từng tu chưa từng trải nghiệm, chưa từng thấy thì tốt hơn hết im lặng" ha ha ha. Xin lỗi đạo hữu chứ, mấy cái trải nghiệm ma đứt cổ với quỷ đứt đầu của đạo hữu với noname chỉ đáng cho sọt rác, hơn mười năm trước noname trừ ma diệt quỷ mãi rồi. Sau nay tu theo chánh pháp mới biết tất cả chỉ là trò mèo. Xin đạo hữu nhớ cho "buôn thánh bán thần chưa bao giờ là nghề chân chánh". Thân chào!