Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
NN nói thiệt cho nghe nha. Thật ra NN rất là “ác”, không hiền đâu vì thế mà NN để cho bạn SMC và bạn ở đây sinh hoạt đó. Và NN cũng đã sám hối những tội lỗi này hoài vì NN để cho các vị sinh hoạt ở đây đó. Bạn biết tại sao “ác” không? Vì NN thấy thứ nhất là diễn đàn cũng vắng. Thứ hai là NN muốn cho các Phật tử khác trong diễn đàn này nhờ có các bạn mà tranh luận để tự mình có thể phát huy sự “nghiên cứu trong kinh điển, và tư duy” cho nên NN mời để cho các bạn ở lại đó. Và khỏi nói là một khi các bạn càng ở lại thì cái nghiệp quả của các bạn càng ngày càng tăng trưởng nhiều hơn nửa. Còn nếu NN có lòng từ bi thì NN cho các bạn đi rồi thì các bạn sẽ không phi bang chư Phật, chư Bồ Tát, và chư Tổ thì các bạn sẽ không có nghiệp chồng chất nữa. Vì thế mà NN nói là NN “ác” là vậy đó.
123456789 thật sự rất thắc mắc không biết huynh Nhat_Nguyet có tuyệt chiêu gì mà khi ra tay có thể làm cho đối thủ biến mất khỏi diễn đàn hay vậy??