Ha ha ha! Đạo hữu hoa tử liên nói tưởng là do ý nghĩ và niệm duy trì, chỉ nghe vậy đã biết đạo hữu chẳng biết gì rồi, đạo hữu nhìn tưởng như thế chỉ là cái thấy tưởng của kẻ phàm phu chưa chứng thôi, tưởng không hề đơn giản như hiểu biết của đạo hữu đâu, tưởng là cái liên kết tứ đại đạo hữu ạ. Cảm phiền cho noname không rảnh để đọc đoạn sau nhé. Noname nghĩ là đạo hữu nên ngồi nghe thì tốt hơn là phát biểu lộn xộn đấy. Ít ra không làm mất thời gian của người khác đạo hữu nhé!