kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: THẦN TIÊN PHẬT THÁNH TRUYỀN KỲ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Đai Đen Avatar của changchancuu
  Gia nhập
  Nov 2011
  Nơi cư ngụ
  ĐẠI HỌC BÔNBA
  Bài gởi
  688

  Mặc định THẦN TIÊN PHẬT THÁNH TRUYỀN KỲ

  CÁC NGÀY LỄ THẦN TIÊN PHẬT


  NGÀY THÁNG GIÊNG

  01 - Di Lạc thiên tôn (Khánh đản Đức Di Lặc Tôn Phật)
  - Thiên nguyên
  - Nguyên Thủy Thiên Tôn
  02 - Xa công - Đông Ba đế quân
  03 - Tôn chân nhân (Tổ Y )
  - Tiên Hát chân nhân
  04 - Trúc Đồng cô nương
  05 - Văn Khúc tinh quân ( Thần tài văn )
  06 - Nhiên đăng - Thanh Thủy Tổ Sư
  08 - Giang Đông thần
  - Ngũ điện vương Diêm La thiên tử
  - Cống Hiển đại thần thông(8 - 15)
  09 - Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng hạ ban phúc cho tam giới
  10 - Vía Thần Tài ( Ban phúc lộc)
  12 - La Thiên Tuế
  13 - Lưu mãnh tướng quân
  - Ôn công
  - Hứa công
  - Quan Thánh đế quân phi thăng
  15 - Lễ Thượng nguyên Thiên quan đại đế ban phúc rằm tháng giêng
  - Môn Thần hộ đối
  - Hựu Thánh chân quân chính nhất Tịnh ứng chân quả
  - Hỗn nguyên hoàng đế
  - Tây Tử đế quân
  16 - Đông Sơ Tổ Sư
  - Tuy Tỵnh Bá
  19 - Trường Xuân Lập chân nhân
  - Môn quan Thổ địa
  20 - Chiêu Tài đồng tử
  26 - Tì Hựu Tài Thần


  NGÀY THÁNG HAI

  01- Thái Dương thăng Điện chi thần .Chính thức khai Điện làm việc .Xét thiện ác của con người và Địa phủ(là ngày nhận sớ tấu.Nhân gian nên lập đàn tế lễ nghinh sao hóa nạn và làm lễ cầu tài xin mọi viêc đầu năm).Đắc phúc vạn sự như ý.
  - Nhất điện tần quảng vương
  - Câu Tr ần chân nhân
  - Lưu chân nhân
  (làm lành, lạy hướng Bắc, tụng kinh Thái Dương)
  02- Thổ Địa chính thần(nên làm lễ tạ thổ Địa an trạch đầu năm)
  - Mạnh Phu Tử
  - Tế công
  03 - Văn Xương tử đồng đế quân(nên làm lễ cầu học hành và công danh tiến chức .Tụng kinh văn xương)
  04 - Tư Mệnh Táo Quân (lễ tụng Táo vương chân kinh đón tài lộc đầu năm)
  06 - Đông Hoa đế quân
  08 - Thích ca mâu ni Phật xuất gia
  - Tam điện Tống Đế vương
  - Trương đại đế
  - Xương phúc chân quân
  - Mã Thần Gia
  13 - Cát chân quân
  - Yết chân quân
  - Hồng Thánh Vương
  15 - Lễ Phật Thích Ca nhập diệt
  - Thái Thuợng Lão Quân (tụng Cảm Ứng Thiên)
  - Cửu Thiên Huyền Nữ giáng phàm
  - Tinh trung nhạc vương
  - Tam Sơn Quốc Vương
  16 - Khai Chương Thánh Vương
  17 - Đông phương đế quân
  18 - Tứ điện ngũ quan vương - Khổng Tử
  ( Chí Thánh Tiên Sư)
  19 - Quan Thế Âm Đại Sỹ đản sanh (Khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát)
  20 - Phổ Hiền Chân Nhân
  21 - Khánh đản Đức Phổ Hiền Bồ Tát
  - Thủy Long thánh mẫu nương nương
  23 - Huyền Thiên thánh phụ minh chân đế
  26 - Nam Cung Triệu Chấn Quân


  NGÀY THÁNG BA

  01 - Nhị điện Sở Giang Vương(cấm dâm dục)
  03 - Bắc Cực Chân Võ huyền thiên thượng đế
  - Ngô Thiên Tuế
  03 - Liễu Hạnh Thánh Mẫu
  04 - Trương Vương gia (Thiên Tuế)
  06 - Ca Diếp Tôn Giả
  - Tế Công hoạt
  - Nhạn Quang nương nương
  - Trương Lão tướng quân
  08 - Lục điện Biện Thành Vương
  - Triệu Thiên Tuế
  10-Hùng Vương Hoàng đế chư tổ việt nam
  08 - Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương
  12 - Trung Ương ngũ đạo
  12 - Tản Viên Sơn Thánh
  15 - Nhiên đăng
  - Hạo Thiên đại đế - Y Linh
  - Bảo sinh Đại Đế
  - Nguyễn Đàng Triệu nguyên soái
  - Lôi đình khu ma đại tướng quân
  - Tổ Thiên Sư
  - Tài thần
  16 - Chuẩn Đề (Khánh đản Đức Chuẩn Đề Bồ Tát)
  - Sơn Thần
  18 - Trung Nhạc đại đế
  - Hậu Thổ Nương Nương
  - Tam Mao chân quân đắc đạo
  - Ngọc Dương chân nhân
  - Nam thiên Liêu Tướng Quân
  19 - Thái Dương (tụng kinh Thái Dương )
  20 - Chú sinh (Tử tôn) nương nương (Bà chúa thai sinh)
  23 - Bà Thiên Hậu nguyên quân (Thiên Thượng Thánh Mẫu) 26 - Qủy Cốc Tiên Sư
  27 - Thất điện thái Sơn vương
  - Xa đại nguyên soái
  28 - Đông nhạc đại đế
  - Thương Hiệt chí thánh tiên sư


  NGÀY THÁNG TƯ

  01 - Bát điện Đô Thị Vương (tụng kinhTiên công)
  - Túc công
  04 - Văn Thù Quảng Phát Thiên Tôn (Khánh đản Đức Văn Thù Bồ Tát)
  - Địch Lương công
  08 - Phật Đản
  - Cửu điện Bình Đẳng Vương
  13 - Tam thiên doãn chân nhân
  - Cát Hiếu Tiên chân nhân
  14 - Lữ Thuần Dương Tổ sư
  - Phù Hữu Đế Quân
  15 - Thích ca thành đạo - Đức Phật Thích Ca Đản sanh (tụng kinh Độ Nhân Chân Kinh)
  - Hán Chung Ly tổ sư
  - Huê Quang đại đế
  17 - Thập điện Chuyển Luân Minh Vương
  18 - Thần Y Hoa Đà
  - Tử Vi Đại Đế
  - Thái Sơn đẳng thượng nương nương
  - Tống Sinh tư mã
  20 - Nhãn quang thánh mẫu nương nương
  21 - Lý Thiên Vương (Lý Tịnh)
  23 - Phổ Hiền Chân Nhân (Phổ Hiền thành đạo)
  24 - Kim Quang Tổ Sư
  25 - Vũ An Tôn Vương
  26 - Ngũ Cốc Tiên Đế
  - Nam Côn Thân Lý đại vương gia
  - Chung Sơn tướng công
  27 - Nam Côn Thân Phạm ngũ vương gia
  28 - Dược Vương Tiên Y (Dược Sư giáng sinh)
  - Thần Nông Tiên Đế


  NGÀY THÁNG NĂM

  01 - Nam Cực Trường Sinh đại đế
  - Phong Thiên Tuế
  05 - Chạp Đất
  - Đại Kỳ Ôn nguyên soái
  - Lôi đình thiên
  - Huỳnh Mai ngũ tổ quân
  - Hầu Thiên Tuế
  06 - Thanh Thủy Tổ Sư
  - Tiết Thiên Tuế
  07 - Xảo thánh Tiên Sư
  - Châu Thái Úy
  - Cảnh Thiên Tuế
  08 - Nam phương ngũ đạo
  11 - Thiên Hạ Đô Thành Hoàng
  12 - Bỉnh Linh Công
  - Lư Thiên Tuế
  13 - Quan Thánh đế quân
  - Quan Bình thái tử (tụng kinh Minh Thánh)
  - Hà Hải Thành Hoàng
  - Già Lam thánh chúng
  14 - Tào Động Tứ Tổ
  16 - Như lai quang vương
  - Tiêu Phủ Vương gia
  16 - Thiên địa chủ khí Tạo Hóa vạn vật chi thần
  ( tối kỵ nghi giới tửu sắc, nghiệp kiếp trùng trùng )
  18 - Tây Vương Kim Mẫu
  - Trương Thiên Sư
  20 - Đơn Dương Mã chân nhân
  29 - Hứa Oai hiển vương


  NGÀY THÁNG SÁU

  01 - Vi Đà tôn giả
  03 - Vía Hộ Pháp
  04 - Nam đản bộ châu chuyển đại pháp luân
  06 - Hồ Gia đản thần
  - Dương tứ tướng quân
  07 - Thôi phán quan
  - Thái Sơn
  08 - Duệ Thành Long Mẫu
  - Tứ Nữ Tiên Tổ
  10 - Lưu Hải Thiềm đế quân
  11 - Điền Đô Nguyên soái
  12 - Bành Tổ
  13 - Lỗ Ban Tiên Sư
  - Tỉnh Tuyền Long Vương
  15 - Vô Cực Lão thân Lão nương
  18 - Nam Côn Thần Trì Nhị vương gia
  19 - Quán Thế Âm Đại Sỹ thành đạo - Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
  (tụng kinh cứu khổ chân kinh, Cứu Khổ )
  23 - Mã thần
  - Hỏa Thần
  - Vương Linh Thiên Quan
  - Quan Thánh đế quân (tụng Minh Thánh)
  24 - Lôi Tổ
  - Ngũ Lôi thần
  - Tây Tần vương gia
  - Hòa hợp nhị tiên
  26 - Nhị Lang chân quân
  29 - Thiên Khu tả tướng chân quân


  NGÀY THÁNG BẢY

  07 - Đạo đức lạp chi thần tiên
  - Khương công
  - Ngưu Lang Chức Nữ thôi tinh (Thất Tinh )
  - Đại Thành Khôi Tinh
  12 - Trường Xuân chân nhân
  13 - Thế Chí bồ Tát (Khánh đản Đức Đại Thế Chí Bồ Tát.)
  14 - Khai Cơ Ân Chủ
  15 - ĐẠI LỄ VU LAN BỒN (Rằm tháng bảy)
  - Trung Nguyên Địa Quan
  - Linh Tế chân quân
  18 - Tây Vương Mẫu
  19 - Thiên nhiên
  - Trị niên Thái Tuế (Ân Giao)
  20 - Trương Vương Gia
  21 - Phổ Am tam tổ sư
  - Thượng nguyên đạo hóa chân quân
  22 - Vía Tài Bạch
  23 - Tăng phúc Tài thần
  - Nam cung Liễu tinh quân
  - Pháp chủ ThánhQuân
  24 - Long Thọ Vương
  - Thao Thánh
  - Trịnh Diên Bình Quận Vương
  25 - Vũ Đức Hầu Thẩm Tổ Công
  29,30 - Địa Tạng Vương, Khánh đản Đức Địa Tạng Bồ Tát. (tụng kinh Địa Tạng)


  NGÀY THÁNG TÁM

  01 - Hứa chân quân
  - Thần công diệu tế chân quân
  - Tả quân Lê Văn Duyệt Kim giáp thần
  02 - Tả Vương
  03 - Bắc Đẩu hạ giáng
  - Lục Tổ Huệ Năng thành đạo
  - Cửu Thiên Châu Ân Sư
  - Khương Tử Nha - Từ Thiên Tuế
  05 - Ngũ Lôi thanh đại đế (Lôi thanh phổ hóa thiên tôn)
  08 - Hội Yến Diêu Trì
  - Tôn Giả A Nan Đà
  10 - Bắc Nhạc đại đế
  - Lâm thủy phu nhân Lý Cô
  12 - Tây phương ngũ đạo
  - Hà Thiên Tuế
  - Chử Đồng Tử Đế Quân
  15 - Thái Âm triều nguyên (tụng kinh Thái Âm )
  - Trấn Tịnh Cô thành đạo
  - Nam Côn thần châu tứ vương gia
  16 - Tề Thiên Đại Thánh
  - Châu nguyên soái
  18 - Tửu tiên Lý Thái Bạch
  - Khai Đài Trịnh Quốc Tính
  20 - Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh
  22 - Nhiên đăng
  - Quảng Trạch Tôn Vương
  23 - Phục Ma phó tướng Trương Hiển Vương
  - Hình Thiên Vương Gia
  24 - Đào Dã Tiên
  - Nam Côn Thân Vạn Thiện Gia
  25 - Thái Dương (tụng kinh Thái Dương )
  27 - Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử
  - Bắc Đẩu hạ giáng


  NGÀY THÁNG CHÍN

  01 - Nam đẩu hạ giáng
  02 - Bắc đẩu cửu hoàng giáng thế
  03 - Ngũ Ôn (kiêng dâm )
  07 - Thần Quang nhị tổ thành đạo
  09 - Cửu Thiên Huyền Nữ thánh giáng
  - Phong Đô đại đế
  - Cửu Hoàng đại đế
  - Lập Thiên thượng đế
  - Cao Lý,Mai Cát nhị tiên ông
  - Đẩu Mẫu nguyên quân
  - Trung Đàn Nguyên Soái
  - Trùng Dương đế quân (tụng kinh Bửu Cáo trong Ngọc Lịch)
  13 - Mạnh Bà tôn thần
  15 - Triệu đại nguyên soái
  - Vô Cực Lão thân Lão nương
  - Châu Thánh phu tử
  - Nam Côn thân Ngô Tam vương gia
  16 - Cơ Thần
  17 - Kim long tứ đại vương
  - Hồng Ấn chân quân tiên phong
  - Chiêu Tài đồng tử
  18 - Thương Thánh Tiên Sư (Thương Hiệt)
  19 - Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
  23 - Tát Tổ chân nhân
  - Long chân quân
  28 - Ngũ hiển linh quang
  - Huê Quang đại đế
  - Mã nguyên soái
  29,30 - Dược Vương Tiên Y (Khánh đản Phật Dược Sư.)


  NGÀY THÁNG MƯỜI

  01 - Chạp năm (Dân thế lạp)
  - Đông hoàng đại đế hạ nguyên định chí Châu chân quân
  03 - Tam Mao ứng hóa chân quân
  - Lâm thủy phu nhân Lâm Cô
  05 - Đạt Ma Tổ Sư
  06 - Thiên Tào chư ty
  - Ngũ Nhạc ngũ đế
  08 - Ngày Phóng Sanh
  10 - Huê Công, Huê bà
  - Tây thiên vương
  - Thủy Tiên Tôn Vương
  12 - Tề Thiên Đại Thánh
  15 - Lễ Hạ nguyên thủy quan đại đế
  - Đậu thần Lưu sứ giả
  - Ôn nguyên soái
  16 - Vu Sơn Nương Nương
  18 - Địa Mẫu nương nương
  20 - Hư Tỵnh Thiền Sư
  22 - Thanh Sơn Linh An Tôn Vương
  23 - Châu thương Tướng quân
  25 - Cảm Thiên đại đế Hứa chân nhân
  27 - Bắc Cực Tử Vi đại đế
  - Ngũ nhạc thần
  29 - Vía Châu Thương
  30 - Châu tướng quân (Châu Thương, tụng kinh Minh Thánh )


  NGÀY THÁNG MƯỜI MỘT

  04 - Đại Thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử
  - An Nam Tôn Vương
  06 - Tây Nhạc đại đế (vía trời)
  11 - Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn
  17 – Chử Đồng Tử đắc đạo về trời
  19 - Khánh đản Đức Phật A Di Đà.(VÍA PHẬT A DI ĐÀ)
  - Nhật quang thiên tử
  - Đại từ chí thánh Cửu Liên.
  23 - Nam đẩu hạ giáng
  - Tống Tử Trương Tiên đại đế
  24 - Đông Sơ Tổ Sư thành đạo
  26 - Bắc phương ngũ đạo


  NGÀY THÁNG MƯỜI HAI

  01 - Thần Tiên (giáng hạ )
  - Đàm Thiên Tuế
  08 - Lễ Phật Thích Ca thành đạo
  - Vương Hầu lạp
  - Trương Anh tế vương
  15 - Ôn nguyên soái
  16 - Nam Nhạc Đại Đế
  20 - Lỗ Ban Tổ Sư
  21 - Thiên du Thượng đế
  30 - Tư Mệnh Táo Quân
  ( Đêm thiên hạ, dân phần hương tự tiến )
  24 – Táo Quân Ty Mênh Chân Quân về trời tấu thiện ác nhân gian
  25 - (Đưa Thánh, Tiên, Thần về cõi trên)
  29 - Nam Đẩu & Bắc Đẩu tinh quân hạ giáng
  30 - Thánh Tiên hạ giới, thái phỏng thiện ác.
  Cứ mỗi tháng ngày mồng 8, 14, 15, 29, 30 Bắc Đẩu hạ giới chi thần.nên thắp hương tụng chân kinh.Thái Thượng, Ngọc Hoàng, Thái Ất.Công đức vạn bội tránh muôn vàn nạn kiếp, tiền tài tự đến.
  Last edited by changchancuu; 16-03-2017 at 09:21 PM.
  Ta đây vốn thật người TRỜI
  Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. HỎI VỀ ĐẠO TIÊN ?
  By TU ĐẠO in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
  Trả lời: 23
  Bài mới gởi: 22-05-2020, 11:25 PM
 2. SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN ( QUẦN TIÊN HỘI)
  By thaiduong162 in forum Đạo Học - Học Đạo
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 21-05-2016, 08:55 AM
 3. HỎI VỀ ĐẠO TIÊN
  By TU ĐẠO in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 29-12-2015, 10:10 AM
 4. Trả lời: 63
  Bài mới gởi: 04-05-2013, 02:48 PM
 5. TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI -
  By mynhan in forum Dịch Học
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 09-04-2011, 06:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •