Bạn gửi tin nhắn cho bác Bin, nhờ bác ấy accept vào d đ viết bài. Mình ngày xưa mãi mấy tháng mới được accept cho viết bài đấy :)