Có ai ở đây đăng ký lâu năm r giúp em với. Em đã đăng ký lâu r mà vẫn chưa nhận được tin nhắn qua mail của dđ. Ở trong đây thì nhiều thứ không dùng được( vào trang cá nhân của mình). Có ai giúp em với!