trong 1 cõi âm dương.thầy nhắc tới chùa sư bá ở thủ đức.ko bít chùa còn tồn tại ko.chùa tên gì.mn ai bit chỉ với mình mún ghé thăm.thaks cô cú bác a chị trong forum