Bài chú sau đây đi kèm với chữ bùa Tam Giáo Phật. Công năng định tâm, trị bệnh điên do khủng hoảng, vong ám, căn hành (loại nhẹ). Chúng ta không phải là thầy, không cần luyện phù, chỉ học thuộc bài kinh Tam Giáo Phật, hàng ngày gặp chuyện căng thẳng mệt mỏi, các bạn có thể lẩm bẩm trì tụng hoặc thầm tụng có thể giúp các bạn định ý, an lòng.
Thật ra, trì niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát hay bất cứ câu Phật chú nào cũng có thể giúp ta định tâm nếu nhất tâm đọc tụng. Nhưng, tâm lý người đời nói chung, những gì gần gũi và bình thường quá thì ta không cảm thấy quan trọng hay thu hút.
Vậy nên, đây cũng là một liệu pháp tinh thần gửi đến mọi người giúp các bạn phần nào giải toả bớt những căng thẳng mệt nhọc về tâm trí do vòng quay của cuộc sống.
Xin yên tâm, không có “tác dụng phụ”

Nam mô (phụng thỉnh) Tam Giáo Phật
Nam mộ (phụng thỉnhh) Kim Quang Phật
Nam mô (phụng thỉnh ) Kim Quang thần chú.
Thiên địa huyền tôn – Van khí bổn căn - Quảng tu vạn kiếp - Chứng ngộ thần thông.
Tam giáo -Ngũ đế -Tứ linh -Vạn thanh triều lễ.


Từ “Phụng thỉnh” chỉ dùng khi tác pháp. Bình thường thì đọc không có từ này.
Khi trì tụng được một thời gian, các bạn có thể giúp giải stress cho bạn bè người thân bằng cách trì vào nước dừa xiêm 108 biến và cho đối tượng uống. Đây cũng là phép trị điên hữu hiệu, hiền hoà nhất mà ngày xưa thầy tôi thường dùng.