Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 77

Ðề tài: [12 Nhân Duyên] - P4/13: THỨC duyên DANH SẮC

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định [12 Nhân Duyên] - P4/13: THỨC duyên DANH SẮC


  Bậc Thầy Chánh Biến Tri thuyết giảng Diệu Pháp sắp đặt để hiện bày trạng thái phần duyên thứ ba, gọi là Thức làm duyên DANH SẮC, danh sắc phát sanh do thức làm duyên.

  Như thế nào gọi là Danh, như thế nào gọi là Sắc? Gọi là Danh do nương vào trường hợp nhân quả như thế nào và ở thể loại sự việc nào? Gọi là Sắc do nương vào trường hợp nhân quả như thế nào và ở thể loại sự việc nào?

  Gọi là Danh vì lẽ dắt dẫn các Tâm Thức đi loanh quanh trong vòng luân hồi và cho thọ sanh trong Tứ Sản Địa, Ngũ Thú, và bảy Trú Xứ của
  chúng sanh.” Tứ Sản Địa là noãn sanh sản địa, thai sanh sản địa, thấp sanh sản địa, và hóa sanh sản địa.

  Noãn sanh sản địa tức là chúng sanh nương sanh từ một trái trứng, như các chúng sanh có kiếp sống của loài chim muông.

  Thai sanh sản địa là chúng sanh nương sanh từ bụng của một người Mẹ, như các chúng sanh sanh trong Cõi Nhân Loại.

  Thấp sanh sản địa là chúng sanh nương sanh từ nơi ẩm thấp, như ở bùn sình hoặc ở mồ hôi nhơ nhớp sanh khởi lên.

  Hóa sanh sản địa là chúng sanh được sanh ra không từ nơi người Cha và Mẹ, tự sanh lên theo lẽ thường nhiên, bởi do quả Phước báu (Chư Thiên) hoặc quả Tội Lỗi (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula).

  Tất cả chúng sanh đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa này, gọi là Thức làm duyên cho Danh, và Danh thường dắt dẫn chúng sanh cho đi thọ sanh trong cả Tứ Sản Địa này. Danh được dịch là “dắt dẫn đi,” tức là chúng sanh được dắt dẫn đi trong Ngũ Thú, đó là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ Thú, Bàng Sanh Thú, Nhân Loại Thú, và Thiên Thú. Cả ba trường hợp là Địa Ngục Thú, Ngạ Quỷ Thú, và Bàng Sanh Thú là quả phát
  sanh do từ Nghiệp Bất Thiện dắt dẫn đi.

  Nhân Loại Thú có cả hai loại là Thiện Thú và Khổ Thú, thường được kết hợp với quả từ Nghiệp Thiện và Bất Thiện. Với Thiện Nhân Thú, thì người sống trong Cõi Nhân Loại này được an vui viên mãn với tài sản đầy đủ bạc vàng ngọc quý, v.v… Với Khổ Nhân Thú, thì người sống trong thế gian này không được an vui, có sự khổ đau hiện tiền, nhìn thấy nhân sẽ cho thọ lãnh nhiều trường hợp khổ thọ sai khác nhau, sẽ
  còn loanh quanh trong vòng luân hồi, không thể nào vượt thoát khỏi sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, và chết khổ.

  Danh được dịch là “dắt dẫn đi” trong các Thú, như năm loại Thú vừa kể trên, hoặc Danh được dịch là “dắt dẫn đi” trong bảy trú xứ của chúng sanh. Với nhân như thế, mới bảo rằng Danh tức là hành động của việc dắt dẫn đi. Sắc có thực tính là phát sanh và tiêu hoại đi.

  Sự việc thọ lãnh Cảnh chính là Thọ và cũng là sự việc xác định hiểu biết. là suy nghĩ về Cảnh, và Xúc là hành động xúc chạm vào Cảnh và xác định trong Tâm, được gọi là Danh. Từ ngữ Danh hiện bày ba Uẩn, gồm có Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, và
  Hành Uẩn, và cả ba Uẩn này được gọi là Danh vì cả ba Uẩn này không có Sắc.

  Danh sẽ được phát sanh do Thức làm duyên, nương vào Thức được tạo dựng lên. Cũng tương tự như thế, Sắc sẽ phát sanh lên cũng do nương vào Danh. Với nhân như thế, cả hai Danh và Sắc, được phát sanh lên là do nương vào Thức làm duyên, do Thức làm duyên cho sanh khởi Danh và Sắc. Danh gồm có ba Uẩn là Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, và Hành Uẩn vì cả ba Uẩn này không có Sắc.

  Với nhân nào, Thức là phần không có Sắc, mà lại không được tính vào trong Danh?

  Không có tính Thức vào trong Danh vì lẽ cả ba Uẩn có hành động cùng phát sanh chung với Thức, và do Thức làm duyên mới phát sanh. Với nhân như thế, mới không gọi Thức vào trong phần Danh, và việc sẽ gọi Thức là Danh quả thật sai lầm, vì không phải như thế, có sự giải thích cả hai Danh và Sắc thường có Thức làm duyên.

  Với Thức, nếu là Bất Thiện, thì sẽ dắt dẫn chúng sanh đi đến Khổ Thú, còn nếu là Thiện, thì sẽ dẫn đến Thiện Thú. Nếu là Thức Thiện, thì thường có sắc thân xinh đẹp. Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết về ý chính của Thức làm duyên cho Danh và Sắc.

  Thức Bất Thiện dẫn đi tái tục trong sản địa của loài bàng sanh có thân hình hiện bày phù hợp với việc Bất Thiện mà mình đã thực hiện tích lũy. Khi Thức ở trong sản địa bàng sanh, Danh Sắc cũng là loại Danh Sắc của chúng sanh bàng sanh.

  Với nhân như thế, bậc trí tuệ nên hiểu biết rằng Thức làm duyên cho Danh và Sắc phát sanh.

  Một trường hợp khác, gọi là Thức làm duyên cho Danh và Sắc, nếu là Thức Bất Thiện cũng làm duyên đối với Sắc. Nếu là Thức Thiện, là người thực hiện việc Thiện cũng nương vào Thức. Với Thức điên đảo, thì không thể thực hiện việc Thiện được, chỉ khi nào là Thức Thiện, thì mới thực hiện việc Thiện được. Khi đã được thực hiện việc Thiện, thì cũng được dẫn dắt đi tái tục sanh về Thiên Giới, cả hai Danh và Sắc
  cũng huân tập hiện hành theo Thức cùng với trạng thái trở thành hoan hỷ duyệt ý.

  Tất cả được hiện hành như thế cũng do nương vào Thức, được so sánh ví như ngạ quỷ phát sanh trong hàng ngạ quỷ, về sau có sự hoan hỷ vui thích thọ lãnh phần thiện phước của thân bằng quyến thuộc đã hồi hướng truyền rải ra cho, thì có được thân hình của chư thiên, có thiên sắc với hào quang tỏa sáng châu thân rất là thỏa thích.

  Thức Thiện sanh trong bậc Thiên Dục Giới nào cũng luôn có Danh Sắc huân tập hiện hành theo mãnh lực của Thức.

  Với nhân như thế, mới bảo rằng Danh và Sắc có Thức làm duyên.


  Một cách xác thực, Thức nào hiện hành trong thời tái tục, thời bình nhựt (pavattikàla) là ngay hiện tại. Thức đó hiện hành như thế nào, thì Danh Sắc cũng huân tập hiện hành theo như thế. Nếu Thức không hiện hữu, thì Danh Sắc cũng không hiện hữu được, thích hợp với luồng Phật ngôn bi mẫn thuyết giảng Diệu Pháp như sau:

  Thân này sẽ không thể nào hiện hữu với thời gian lâu dài được, rồi cũng sẽ nằm dài ở trên mặt đất. Thân này sẽ lìa khỏi Thức, rồi cũng không tìm thấy được sự lợi ích, được ví như khúc củi khô, mà khúc củi khô đó cũng còn tìm thấy được sự lợi ích. Như sẽ được dùng trong mộc gia dụng và xa cụ, xe cộ, và tất cả đồ phụ thuộc. Cũng có khi dùng làm củi và dùng trong việc nấu nướng, làm cho các thức ăn bổ dưỡng, cho được thành tựu. Với cây đã uốn cong, thì người cũng có được sự lợi ích ở phần uốn cong theo như điều mong muốn; còn với cây ngay thẳng, thì cũng có được sự lợi ích theo sở nguyện. Với cây khô, mục nát, uốn cong, cũng vẫn không tuyệt đối là vứt bỏ hết, vẫn làm cho thành tựu điều lợi ích cho nhân loại.

  Còn sắc thân của chúng sanh sẽ huân tập hiện hành do nương vào Thức. Nếu lìa khỏi Thức đi rồi, thì cũng không tìm thấy một điều lợi ích
  nào cả. Nếu đã không còn Nhãn Thức, thì không còn nhìn thấy một sự vật nào. Nếu không còn Nhĩ Thức, thì cũng không được nghe một âm thanh nào. Nếu không còn Tỷ Thức, thì cũng không được ngửi mùi hơi thơm thúi. Nếu không còn Thiệt Thức, thì cũng không được nếm thưởng thức các hương vị. Nếu Thân Thức không có, thì cũng không có thể hiểu biết được việc xúc chạm cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh. Nếu như không có Ý Thức, thì không thể nào có sự suy nghĩ, không hiểu biết theo Ý sở nguyện.”

  Do vậy, bậc trí tuệ nên quán xét về sắc thân theo Tam Tướng rằng: “Nếu như Thức không còn hiện hữu trong Ngũ Uẩn này, lìa khỏi Thức rồi, thì cũng không thể tìm kiếm thực thể dù chỉ là cở chừng một sự vật được. Việc huân tập hiện hành cũng do nương vào Thức, và Thức sắp đặt trong chỗ nào, thì được hiện hữu trong chỗ đó.”

  Với nhân như thế, Đấng Giáo Chủ phát khởi khải thuyết Diệu Pháp rằng: “Danh Sắc có Thức làm duyên,” được tính vào trong Pháp Liên Quan Tương Sinh có được nội dung như trên.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 2. #2

  Mặc định

  Ai ja! Cho hỏi MẶT TRĂNG SAO HỎA có KHỔ k a!? CÁI GÌ SANH DIỆT Ở ĐÓ? Cái gì ĐẨY MẶT TRĂNG QUAY QUAY NHƯ VẬY? Bao giờ MẶT TRĂNG CHẠY LUNG TUNG? Có phải NƯỚC BỊ DIỆT TRÊN MẶT TRĂNG? TRÁI ĐẤT SẼ BỊ DIỆT THÀNH MẶT TRĂNG? Hehe, chắc lại nói kiểu bâng quơ, HỎI VÔ ÍCH QUÁ! Nè, NHỜ MẶT TRĂNG QUAY ĐỀU MỚI TÍNH TOÁN THỜI GIAN ra 1 THÁNG. Cả đám quay lung tung thì cái đồng hồ dẹp luôn. Hihi , nge ông sư TOẠI KHANH giảng NGHIỆP LỰC SANH HOA HỒNG , CÂY OLIU, thật là BÁNH VẼ. Nghiệp lực SANH MẶT TRĂNG à?

 3. #3
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
  Ai ja! Cho hỏi MẶT TRĂNG SAO HỎA có KHỔ k a!? CÁI GÌ SANH DIỆT Ở ĐÓ? Cái gì ĐẨY MẶT TRĂNG QUAY QUAY NHƯ VẬY? Bao giờ MẶT TRĂNG CHẠY LUNG TUNG? Có phải NƯỚC BỊ DIỆT TRÊN MẶT TRĂNG? TRÁI ĐẤT SẼ BỊ DIỆT THÀNH MẶT TRĂNG? Hehe, chắc lại nói kiểu bâng quơ, HỎI VÔ ÍCH QUÁ! Nè, NHỜ MẶT TRĂNG QUAY ĐỀU MỚI TÍNH TOÁN THỜI GIAN ra 1 THÁNG. Cả đám quay lung tung thì cái đồng hồ dẹp luôn. Hihi , nge ông sư TOẠI KHANH giảng NGHIỆP LỰC SANH HOA HỒNG , CÂY OLIU, thật là BÁNH VẼ. Nghiệp lực SANH MẶT TRĂNG à?
  - Những câu hỏi này không đưa đến mục đích (thoát khổ) nên xin miễn tiếp chuyện. Những câu hỏi thế này chỉ tổ dẫn dắt con người đi từ vô minh đi sâu vào vô minh. Rồi ràng buộc, trù dập chúng sanh trong mớ kiến trù lâm, kiến kiết phược, kiến hoang vu !

  Một nỗ lực cần phải rõ biết: đây là khổ - đây là nguyên nhân gây ra khổ - đây là khổ diệt - đây là con đường đưa đến khổ diệt.

  - Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 4. #4

  Mặc định

  ĐẤY LÀ ĐÀO NGŨ, CHẠY TRỐN SỰ THẬT, TRÁNH NÉ SỰ THẬT. Trốn trong HANG thì chẳng quan tâm MẶT TRỜI SÁNG NÓNG thế nào!

 5. #5

  Mặc định

  SMC!

  Người Tu ko lẻ suốt ngày chỉ biết nói khổ và diệt khổ....

  Sesonglai hỏi đúng đó chứ...

  Mình đã nói sanh do nghiệp thì mình phải giải thích những trường hợp ngoại lệ như vậy...

  Nếu không giải thích hết được thì lý thuyết mình nói ra cũng chỉ là Bánh Vẽ như sesonglai nói thôi....

 6. #6
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  SMC!

  Người Tu ko lẻ suốt ngày chỉ biết nói khổ và diệt khổ....

  Sesonglai hỏi đúng đó chứ...

  Mình đã nói sanh do nghiệp thì mình phải giải thích những trường hợp ngoại lệ như vậy...

  Nếu không giải thích hết được thì lý thuyết mình nói ra cũng chỉ là Bánh Vẽ như sesonglai nói thôi....
  - "Người tu" là danh từ chỉ chung, tôi không đánh đồng tất cả. Nhưng, riêng đối với tín đồ Phật giáo, người Phật tử học theo giáo lý đức Phật Gotama thì chỉ quan tâm đến Khổ và Diệt Khổ. Đức Đạo Sư từng nói: "Này các Tỷ Kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói đến Khổ và Con đường diệt khổ". (Trung Bộ Kinh)

  * Ghi chú về từ "khổ": là dịch theo nghĩa tương đồng. Nguyên văn nó là "dukkha". Nên giữ nguyên chữ "dukkha" vì không có từ nào diễn tả được nó. Nên chỉ tạm dùng chữ "khổ" để nói lên. Nên, thông thường người ta đọc vào sẽ hiểu ngay: Khổ tức là đau khổ! Hiểu như vậy là chỉ phản ánh một phần nhỏ của chữ "dukkha" mà đức Phật đề cập tới. Để hiểu hơn, hãy tìm đọc thêm nghĩa của chữ "dukkha" hoặc tìm với cụm từ "khổ đế".


  - Những trường hợp ngoại lệ là như thế nào? Ít ra phải hỏi từng ý mới trả lời được. Một đống câu hỏi, mà để trả lời thì mất bao nhiêu thời gian. Nội một chữ "khổ" thôi, khai triển nó ra nói 3 ngày 3 đêm còn chưa chắc là hết, là thỏa mãn... chứ nói gì đến gõ phím từng chữ từng chữ mà kêu giải thích rõ ràng, cặn kẽ.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 7. #7

  Mặc định

  Thấy bà NĂM NGHĨA chưa? Ở một mình trong rừng đào bới, chẳng ăn gì nhiều, chẳng than KHỔ. Đấy là SỨC MẠNH THẦN KHÍ

 8. #8
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
  Thấy bà NĂM NGHĨA chưa? Ở một mình trong rừng đào bới, chẳng ăn gì nhiều, chẳng than KHỔ. Đấy là SỨC MẠNH THẦN KHÍ
  - Tức là ông đã tận mắt thấy bà 5 Nghĩa ở một mình trong rừng đào bới, chẳng ăn gì nhiều, chẳng than KHỔ, phải không @Sesônglai?
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 9. #9

  Mặc định

  ÔNG THÍCH LÀM TÀO THÁO KỆ ÔNG. Tào tháo giết HOA ĐÀ đấy! Hay ví dụ người ta có tận mắt thấy vi trùng bệnh chưa? MÀ KÊU NHAU ĐI CHÍCH NGỪA? Thằng nào lỳ kệ nó. CÁC LINH MỤC NHÀ TÔI ĐI KHẮP THẾ GIỚI HỌC, CHỨ ĐÂU NGỒI LỲ MỌT SÁCH. Cứ CHÍCH NGỪA, DÙ MẮT CHƯA TẬN THẤY, CÒN HƠN NGU RỒI KHÓC

 10. #10
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
  ÔNG THÍCH LÀM TÀO THÁO KỆ ÔNG. Tào tháo giết HOA ĐÀ đấy! Hay ví dụ người ta có tận mắt thấy vi trùng bệnh chưa? MÀ KÊU NHAU ĐI CHÍCH NGỪA? Thằng nào lỳ kệ nó.
  - Tôi chỉ hỏi ông có tận mắt thấy những điều ông nói về bà 5 Nghĩa không thôi mà, liên quan gì tới Hoa Đà với Tào Tháo. Chuyên gia dẫn chứng tào lao.

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
  CÁC LINH MỤC NHÀ TÔI ĐI KHẮP THẾ GIỚI HỌC, CHỨ ĐÂU NGỒI LỲ MỌT SÁCH. Cứ CHÍCH NGỪA, DÙ MẮT CHƯA TẬN THẤY, CÒN HƠN NGU RỒI KHÓC
  - Chắc các Sư Thầy/Sư Cô Phật giáo không có đi khắp TG để tu học? Tìm hiểu thử Cố HT.Thích Minh Châu thử đi ông bạn.

  - Chích ngừa là phải chích, nhưng phải ngừa đúng bệnh. Phải tìm hiểu xem mình bệnh gì mới chích, a-tầm-phù thấy mình có những triệu chứng lâm sàn giống người ta thì cho là mình bệnh như người ta.

  Xong thì tự cho rằng mình ĐÃ CHÍCH NGỪA, mà không ngờ là chích không đúng thuốc. Tới khi tắt thở cũng chẳng biết tại sao mình chích ngừa rồi mà cũng chết! Trong khi ai cũng biết nguyên nhân!
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 11. #11

  Mặc định

  Cuộc đời cô Năm Nghĩa khổ lắm, các bạn bới móc ra làm gì tội nghiệp người ta.

 12. #12

  Mặc định

  CÒN HƠN CÁI THỨ BÁNH VẼ

 13. #13

  Mặc định

  49 năm thuyết pháp, ta chẳng nói gì cả. VÌ ĐẤY LÀ BÁNH VẼ

 14. #14

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
  49 năm thuyết pháp, ta chẳng nói gì cả. VÌ ĐẤY LÀ BÁNH VẼ
  Phỉ báng Phật Pháp là tội nặng đấy. HÃY SÁM HỐI ĐI.

 15. #15
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  - Ông @Sesônglai, ông hiểu thế nào là "bánh vẽ" ?

  - Tôi có câu hỏi dành cho ông: Vì lẽ gì mà nhân thế có người mới sanh ra đã đầy đủ mắt-tai-mũi-lưỡi...v...v...nhưng cũng có người khiếm khuyết? Vì lẽ gì mà có người mới sanh ra đã trong chăn ấm nệm êm, ngược lại cũng có kẻ đói khổ? Vì lẽ gì mà một người sinh ra ở một quốc gia tiên tiến như Mỹ, nhưng cũng có người sinh ra ở một quốc gia nghèo đói như Phi Châu?
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 16. #16

  Mặc định

  Cái câu "49 năm thuyết pháp, ta chẳng nói gì cả" là có trong kinh phật không?

  Nếu có thì ý nghĩa nó như thế nào?

 17. #17

  Mặc định

  Phật: tự thắp đuốc lên mà đi.
  Chúa: phúc cho ai không thấy mà tin.
  Tục ngữ Việt: trăm nghe không bằng một thấy.
  Châm ngôn Việt: nó bảo mày ăn cứt mà cũng ăn à.

  Xem ra "phúc cho ai không thấy mà tin" không thích hợp với truyền thống dân ta từ ngàn xưa. Sesônglai nhể. 18. #18
  Đai Nâu Avatar của bebong
  Gia nhập
  Apr 2011
  Nơi cư ngụ
  Không rõ
  Bài gởi
  294

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
  Phật: tự thắp đuốc lên mà đi.
  Chúa: phúc cho ai không thấy mà tin.
  Tục ngữ Việt: trăm nghe không bằng một thấy.
  Châm ngôn Việt: nó bảo mày ăn cứt mà cũng ăn à.

  Xem ra "phúc cho ai không thấy mà tin" không thích hợp với truyền thống dân ta từ ngàn xưa. Sesônglai nhể.


  Bác tu bao nhiêu năm có thấy Phật chưa

 19. #19

  Mặc định

  Bây giờ là 0h15 giờ Cali, nơi Sesônglai đang sống tại Sài Gòn bên hông nước Mẽo. Sesônglai đang ngu hỏi ngủ.....

 20. #20

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
  Bây giờ là 0h15 giờ Cali, nơi Sesônglai đang sống tại Sài Gòn bên hông nước Mẽo. Sesônglai đang ngu hỏi ngủ.....
  Hèn gì. Sesonglai nó không sống ở Việt Nam nên nó muốn nói gì thì nói. Ra ngoài xã hội thử với kiểu ăn nói như nó xem. Giang hồ hiểm ác không biết ra đi lúc nào.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. [12 Nhân Duyên] - P2/13: Vô minh duyên hành
  By smc in forum Đạo Phật
  Trả lời: 106
  Bài mới gởi: 22-07-2016, 08:01 AM
 2. Kính nhờ bác Thiên Hùng xem giúp cháu đường tình duyên và công danh ạ
  By nguyenthithanhthuy in forum Mục giải đáp Lá Số thành viên
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 14-03-2016, 04:44 PM
 3. Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 15-07-2012, 03:37 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 18-02-2011, 10:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •