Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 107

Ðề tài: [12 Nhân Duyên] - P2/13: Vô minh duyên hành

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định [12 Nhân Duyên] - P2/13: Vô minh duyên hành


  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng bi mẫn tuyên thuyết Lý Duyên Khởi - 12 nhân duyên hình thành Khổ Uẩn - với chi pháp đầu tiên: Vô minh duyên hành.

  1- Vô minh:

  - Tất cả các Hành thường có, là do bởi Vô minh làm duyên, là phát sanh từ Vô minh. Vậy, với nhân như thế nào mà Đức Thiện Thệ lại khải thuyết Vô minh là duyên đầu tiên trong liên quan tương sinh? Vì lẽ Vô minh là nhân đầu tiên, là cội căn, là nguồn gốc, là nơi sắp bày tất cả NGHIỆP BẤT THIỆN, là nơi sẽ làm cho chúng sanh đi đến Khổ thú.

  - Vì lẽ vẫn còn là Phàm phu, khi bị Vô minh che lấp, thì thường thực hiện sự việc khổ đau bất khả hỷ, chỉ là dẫn đến sự tiêu hoại phát sanh đến với mình vì bị nóng nảy thiêu đốt bởi phiền não. Khi thực hiện các yếu tố tiêu hoại, thì thường sẽ phát sanh dẫn đến Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, và Bàng Sanh.

  Với nhân như thế, bậc Thầy Giáo Chủ khải thuyết đưa Vô minh lên thành duyên đầu tiên, khải thuyết phần Vô minh trước bởi vì tất cả Pháp có Hành, Thức, v.v… sẽ phát sanh lên được là do nương vào Vô minh làm duyên, và người đón nhận sự khổ đau cũng do bởi Vô minh, là nhân đầu tiên của tất cả mọi nhóm khổ đau, thích hợp với luồng Phật ngôn bi mẫn khải thuyết cho chư Tỳ kheo như sau: Tất cả Hành thường cận y với Vô Minh.

  2- Duyên:

  - Duyên là: do nương nhờ vào, rồi diễn biến hiện hành, và có Duyên làm thành việc nâng đỡ. Tất cả Hành có Vô minh ủng hộ, có Vô minh giúp đỡ. Với nhân như thế, tất cả Hành có Vô minh làm duyên, và Hành là Thiện và Bất Thiện tập hợp bài trí.

  3- Hành:

  - Hành được phân chia ra sáu thể loại như sau:

  1. Phúc Hành 2. Phi Phúc Hành 3. Bất Động Hành
  4. Thân Hành 5. Khẩu (Ngữ) Hành 6. Ý Hành

  - Tất cả Hành thường có Vô minh làm duyên. Tất cả Thức sẽ phát sanh cũng do nương vào Hành.

  - Thức là Pháp thường nhiên được hiểu biết theo cách đặc biệt. Danh và Sắc có Thức làm duyên, gọi là Danh vì thành Pháp hướng dẫn và dẫn dắt, gọi là Sắc vì thường tiêu hoại đổi thay. Gọi là Xứ vì thành chỗ phát sanh. Gọi là Xúc vì có sự xúc chạm. Gọi là Thọ do thọ lãnh Cảnh. Gọi là Ái do có sự khát vọng nhiễm đắm. Gọi là Thủ do có sự dính mắc, chấp giữ. Gọi là Hữu do trở thành sản địa của tất cả chúng sanh. Gọi là Sanh do thành sản địa của việc tái tục.

  Tất cả Pháp này sẽ phát sanh cũng do trước tiên là nương nhờ vào Vô minh. Vô minh đã hiện hữu, thì Hành thường được phát sanh theo một cách tuần tự, cho đến Ưu Não là nơi cuối cùng. Vô minh thường che khuất lấp lấy trí tuệ, là nhân sẽ làm cho giác ngộ Tứ Thánh Đế (tương tự như câu Phiền não tức Bồ Đề). Vô minh làm duyên cho Hành, như có Phúc Hành, v.v … (6 hành bên trên).

  - Gọi là Phúc Hành tức là tạo tác việc Thiện. Gọi là Phi Phúc Hành tức là tạo tác việc Bất Thiện. Gọi là Bất Động Hành tức là Tối Vi Hành của các bậc Thánh Nhân bất chuyển động, không rúng động. Gọi là Thân Hành tức là Hành huân tập hiện hành theo phần Thân tạo tác. Gọi là Ngữ Hành tức là Hành huân tập hiện hành theo phần Lời nói ra. Gọi là Ý Hành tức là Hành huân tập hiện hành theo phần Ý nghĩ
  suy.

  - Cả ba trường hợp, đó là Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành, được sắp xếp thành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, và Vô Ký cũng có. Phát sanh về phía Thiện được gọi là Phúc Hành. Nếu phát sanh về phía Bất Thiện được gọi là Phi Phúc Hành.

  Thiện được huân tập hiện hành trong Thân Môn, là người xả thí và tôn kính đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, ảnh tượng Phật, bảo tháp, v.v… gọi là Thân Hành và được tính vào trong Phúc Hành.

  Một trường hợp khác, người được nhìn thấy chư tỳ khưu Tăng và Sa Di đi trì bình khất thực, không những thế, khi được thấy người ăn xin nghèo khổ đến nhận của xả thí, rồi đi thông báo với người có đức tin rằng, “Chư tỳ khưu Tăng và Sa Di đến trì bình khất thực, và người ăn xin nghèo khổ đến xin của xả thí. Tất cả người có tâm tín ngưỡng, hãy hành động đem vật thực đến để bát cho Chư Tăng, hãy đem vật thực xả thí đến cho người ăn xin. ” Với hành động tuyên bố như thế, gọi là Ngữ Hành được tính vào trong Phúc Hành, Thân Hành cũng phải, và Ngữ Hành cũng phải.

  Nếu là phần Bất Thiện tức là thực hiện ba trường hợp về Thân Hành Ác, là sát đạo, trộm cắp, tà dâm, do như thế gọi là Phi Phúc Hành. Nếu đề cập đến vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, cũng gọi là Ngữ Hành và được tính vào trong Phi Phúc Hành.

  Một trường hợp khác, Tư Thiện phối hợp trong Ý Môn ở phần Vô Tham với hành động không có tham lam, không có oán thù, và có chánh kiến, gọi là Ý Hành và được tính vào trong Phúc Hành. Nếu như Tư Bất Thiện phát sanh trong Ý Môn ở phần Tham Nhiễm, chăm chú vào tài sản của người, oán hận và tà kiến, gọi là Ý Hành và được tính vào trong Phi Phúc Hành.

  => Nên hiểu biết khi Vô minh hiện hữu thì tất cả Hành được hiện hữu. Khi Vô minh hiện hữu thì Hành được phát sanh. Vô minh là hành động bất liễu tri trong tất cả Tứ Thánh Đế, có Khổ Thánh Đế, v.v… hiện hữu trong thời lúc nào, thì tất cả Hành cũng thường huân tập hiện hành vào thời lúc đó.

  Một khi Vô minh đã hiện hữu, thì làm phát khởi sự suy nghĩ rằng, có an lạc trong vòng luân hồi. Khi đã được ý thức rằng, có sự an lạc trong vòng luân hồi, thì tất cả Hành cũng thường huân tập hiện hành trong thời lúc đó, do đó, mới bảo rằng Vô minh làm duyên cho Hành phát sanh.

  Cũng nên hiểu biết là Tuệ trong Tứ Thánh Đế, là trí tuệ hiện hành trong Tứ Thánh Đế, thì Vô Minh đây, nếu đã phát sanh thì cũng không có thể hiểu biết được về sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, và trái lại, có ý thức là an lạc. Vì lẽ tự thỏa mãn với tài sản ái dục, có tâm tánh si mê, là người dể duôi, không có khả năng vượt qua được sanh lão bệnh tử, là nguyên nhân kết hợp giữ chặt vào trong vòng sanh tử luân hồi. Vô minh thống trị tâm tánh và làm nhân cho đi loanh quanh ở trong vòng luân hồi. Vô Minh không có khả năng vượt qua, thoát khỏi Hữu được.

  Với nhân như thế, bậc trí tuệ là người có tiên thiên thông tuệ, nên có sự hiểu biết là Vô minh làm duyên cho phát sanh Hành trước tiên, có Phúc Hành, Phi Phúc Hành, Bất Động Hành, Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành.
  Last edited by smc; 13-07-2016 at 11:51 PM.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 2. #2

  Mặc định

  Theo thuyết này thì:

  Vô minh là khởi nguyên sinh ra một con người....

  Vậy vô minh từ đâu mà có...

  Nếu nói từ nghiệp kiếp trước....

  Vậy người đầu tiên trong vũ trụ này được sinh ra từ đâu? Lúc đó chưa có nghiệp....

  Nếu truy ngược lại quá khứ... thì chẳng lẽ người càng xưa càng ít vô minh?

  Chẳng lẽ người đâu tiên trong vũ trụ là người ko có vô minh, là người sáng suốt nhất vũ trụ?

 3. #3
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Theo thuyết này thì:

  Vô minh là khởi nguyên sinh ra một con người....
  - Chỗ nào nói điều này? Cái mà ông gọi là "con người", trong 12 nhân duyên, nó nằm ở chỗ "Danh Sắc" ấy!

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Vậy vô minh từ đâu mà có...

  Nếu nói từ nghiệp kiếp trước....

  Vậy người đầu tiên trong vũ trụ này được sinh ra từ đâu? Lúc đó chưa có nghiệp....

  Nếu truy ngược lại quá khứ... thì chẳng lẽ người càng xưa càng ít vô minh?

  Chẳng lẽ người đâu tiên trong vũ trụ là người ko có vô minh, là người sáng suốt nhất vũ trụ?
  -"Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, vô minh (có mặt)".

  - Lý duyên khởi KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢI THÍCH sự xuất hiện đầu tiên của con người! Trước hết, ông phải hiểu được Vô Minh là gì cái đã! Và... khi đã sinh ra như ông, như tôi... thì đã có vô minh hiện hữu!
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 4. #4

  Mặc định

  Vô minh là khái niêm trong đạo Phật mà có rất nhiều sự hiểu khác nhau. Tôi hiểu theo cách nghĩ của nhiều người rằng vô minh là sự tối của tâm trí.... ko hiểu, ko biết....

  Nhiều người cho đó là cái nghiệp từ kiếp trước...

  Riêng tôi định nghĩa vô minh đơn giản hơn:

  TRong tâm con người có 1 cái lõi tâm Phật luôn luôn sáng suốt và tĩnh giác, ko sanh ko diệt gì cả

  Và Những hạt giống Tham sân si hy nộ ái ố.... luôn sanh sanh diệt diệt....

  CHính sự sanh diệt đó làm náo loạn căn nhà tâm, làm cho cái tâm Phật ko còn sáng suốt tĩnh giác nữa... nên gọi đó là Vô minh

 5. #5
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  - Theo đức Phật Gotama nói: Vô minh chính là không tuệ tri được Tứ Thánh Đế.

  - Mọi chúng sanh đều có KHẢ NĂNG thành Phật! Chứ không có cái gì gọi là Phật tánh! Cái gọi là Tâm chính là tập hợp của Thọ - Tưởng - Hành - Thức. Chính những thứ này cho ta biết suy nghĩ, cho ta biết cảm giác, cho ta biết mọi thứ mà ta suy lường... nên gọi là tâm. Những cái này tự dính chấp vào nhau, làm cho chúng sanh tự thấy có "ta", có "ngã", có ta tu hành, có ta giải thoát, có ta cảm thọ những lạc thọ - khổ thọ....v...v....

  Do sự vô minh ấy (không thấy Tứ Thánh Đế),nên thấy có "ta", ta có hiện hữu... mà không biết "ta" ở đây chỉ là tập hợp của 5 uẩn. Rồi dính chấp, rồi hành các bất thiện nghiệp... rồi tiếp tục thừa tự những nghiệp đó mà tái sanh... khi tái sanh lại kèm theo những thứ sầu-bi-khổ-ưu-não....v...v... cứ như thế... như thế.... mà trôi lăn trong luân hồi.

  Vậy nguyên nhân của khổ, của luân hồi... là do vô minh!
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 6. #6

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
  - Theo đức Phật Gotama nói: Vô minh chính là không tuệ tri được Tứ Thánh Đế.

  - Mọi chúng sanh đều có KHẢ NĂNG thành Phật! Chứ không có cái gì gọi là Phật tánh! Cái gọi là Tâm chính là tập hợp của Thọ - Tưởng - Hành - Thức. Chính những thứ này cho ta biết suy nghĩ, cho ta biết cảm giác, cho ta biết mọi thứ mà ta suy lường... nên gọi là tâm. Những cái này tự dính chấp vào nhau, làm cho chúng sanh tự thấy có "ta", có "ngã", có ta tu hành, có ta giải thoát, có ta cảm thọ những lạc thọ - khổ thọ....v...v....

  Do sự vô minh ấy (không thấy Tứ Thánh Đế),nên thấy có "ta", ta có hiện hữu... mà không biết "ta" ở đây chỉ là tập hợp của 5 uẩn. Rồi dính chấp, rồi hành các bất thiện nghiệp... rồi tiếp tục thừa tự những nghiệp đó mà tái sanh... khi tái sanh lại kèm theo những thứ sầu-bi-khổ-ưu-não....v...v... cứ như thế... như thế.... mà trôi lăn trong luân hồi.

  Vậy nguyên nhân của khổ, của luân hồi... là do vô minh!
  Vậy tuệ tri được Tứ thánh đế là hết vô minh chưa?

  Tái sanh smc nói là Ta của hôm qua và ngày nay là tái sanh... Hay nói từ kiếp người này Tái sanh sang kiếp người khác?

  Nguyên nhân của khổ và luân hồi là do vô minh?....

  - Nếu người vô minh thì họ ko biết rằng họ đang khổ... vậy thì cái tâm họ đâu có cảm nhận được sự khổ... cho nên họ đâu có khổ.

  - Nếu Luân hồi tái sanh là do vô minh: Vậy sự sanh ra của con người là vô minh sao? vậy ngược lai con người ko sanh là Minh hay sao?

 7. #7

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  - Nếu Luân hồi tái sanh là do vô minh: Vậy sự sanh ra của con người là vô minh sao? vậy ngược lai con người ko sanh là Minh hay sao?
  Nói thế là chưa chuẩn xác. Người đã giải thoát và người chưa giải thoát ví như người biết bơi và chưa biết bơi, người chưa biết bơi rơi xuống nước là chìm, còn người biết bơi muốn nổi là nổi, muốn chìm là chìm, thậm chí bơi qua sông lên bờ đứng dòm mấy người chưa biết bơi.

 8. #8

  Mặc định

  Dragon ví dụ sao ko thấy liên quan gì với nội dung bên trên hết vậy?

  Vậy nguyên nhân của khổ, của luân hồi... là do vô minh!

  Nguyên văn câu nó là như thế này. cần làm sáng tỏ nó

 9. #9

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Dragon ví dụ sao ko thấy liên quan gì với nội dung bên trên hết vậy?

  Vậy nguyên nhân của khổ, của luân hồi... là do vô minh!

  Nguyên văn câu nó là như thế này. cần làm sáng tỏ nó
  Vô minh nên không biết bơi. Ví dụ đơn giản thế mà không hiểu à. Ví như đứa trẻ thiếu thốn sự dạy bảo của cha mẹ nên thiếu kinh nghiệm sống. Thì chúng sinh cũng thế, chúng sinh không được dạy bảo nên mải mê ngụp lặn trong biển khổ luân hồi, vô minh quá rồi còn gì.

 10. #10
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Vậy tuệ tri được Tứ thánh đế là hết vô minh chưa?

  Tái sanh smc nói là Ta của hôm qua và ngày nay là tái sanh... Hay nói từ kiếp người này Tái sanh sang kiếp người khác?
  - Liễu tri được Tứ Thánh Đế là vô minh diệt, không còn vô minh hiện hữu, đồng nghĩa với Khổ được đoạn diệt.

  - Tái sanh là một sư tương tục một DANH SẮC mới, thừa tự nghiệp lực đã gieo. Cái danh sắc này tùy vào Thức dẫn đắt vào đâu, nó sẽ mang danh sắc ấy, chứ không nói được là "người kiếp này", "người kiếp sau". Kiếp này là người, sau khi chết, có thể tái sanh vào Thiên giới, Súc sanh, Ngạ Quỷ...v...v....

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

  Nguyên nhân của khổ và luân hồi là do vô minh?....

  - Nếu người vô minh thì họ ko biết rằng họ đang khổ... vậy thì cái tâm họ đâu có cảm nhận được sự khổ... cho nên họ đâu có khổ.
  - Chính vì vô minh, nên họ Khổ mà không biết rằng mình khổ. Thí dụ: lần trước, bạn nói rằng bạn không có khổ, sao lại ép nói rằng bạn có khổ! Hiện giờ bạn không có cảm thọ khổ, tôi tạm hiểu. Nhưng, sau này công danh - sự nghiệp - vợ con - gia đình... thịnh suy thì bạn sẽ thấy khổ. Khi bạn già, bạn đi lại khó khăn, mọi việc phải nhờ con cháu, bạn tự thấy mình vô dụng, thấy mình là gánh nặng,muốn chết quách đi cho xong... đây là khổ. Hoặc, đời sống bạn đang sung túc, vợ con êm ấm... nhưng nếu không tu tập,khi bạn sắp chết, bạn sẽ lo lắng, sợ hãi (sợ hãi với cái chết,không muốn chết),bạn lo lắng về vợ con, tài sản...v...v... Đây cũng là khổ!

  Cho nên, sinh ra trong đời này, chưa giải thoát, thì chưa nói được là TÔI KHÔNG CÓ KHỖ!

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

  - Nếu Luân hồi tái sanh là do vô minh: Vậy sự sanh ra của con người là vô minh sao? vậy ngược lai con người ko sanh là Minh hay sao?
  - Nếu nói về tư duy suy luận thì đúng là như vậy. Do vô minh, chúng ta có mặt. Khi hết vô minh, chúng ta không hiện hữu. Cái không hiện hữu này tạm dùng để có hình ảnh đối lập với hiện hữu, chứ trong trường hợp Minh (không còn vô minh) thì không thể áp dụng để có thể nói: ta còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, hay không không còn - không không mất...

  Tương tự như câu hỏi: Sau khi tu thành TA còn hay TA mất? Ngay trong hiện tại bạn không xác định 1 cái Ta cụ thể nào của bạn thì sao có thể xác định sau khi giải thoát cái Ta nào đó tồn tại hay đoạn diệt? Vậy thì sao? Câu hỏi này vượt qua giới hạn của trí và tưởng của phàm phu... Ai chưa đoạn trừ tham dục và chưa có sự hiểu biết về 5 uẩn thì luôn thắc mắc về tự ngã sẽ như thế nào!
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 11. #11

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
  - Liễu tri được Tứ Thánh Đế là vô minh diệt, không còn vô minh hiện hữu, đồng nghĩa với Khổ được đoạn diệt.

  - Tái sanh là một sư tương tục một DANH SẮC mới, thừa tự nghiệp lực đã gieo. Cái danh sắc này tùy vào Thức dẫn đắt vào đâu, nó sẽ mang danh sắc ấy, chứ không nói được là "người kiếp này", "người kiếp sau". Kiếp này là người, sau khi chết, có thể tái sanh vào Thiên giới, Súc sanh, Ngạ Quỷ...v...v....  - Chính vì vô minh, nên họ Khổ mà không biết rằng mình khổ. Thí dụ: lần trước, bạn nói rằng bạn không có khổ, sao lại ép nói rằng bạn có khổ! Hiện giờ bạn không có cảm thọ khổ, tôi tạm hiểu. Nhưng, sau này công danh - sự nghiệp - vợ con - gia đình... thịnh suy thì bạn sẽ thấy khổ. Khi bạn già, bạn đi lại khó khăn, mọi việc phải nhờ con cháu, bạn tự thấy mình vô dụng, thấy mình là gánh nặng,muốn chết quách đi cho xong... đây là khổ. Hoặc, đời sống bạn đang sung túc, vợ con êm ấm... nhưng nếu không tu tập,khi bạn sắp chết, bạn sẽ lo lắng, sợ hãi (sợ hãi với cái chết,không muốn chết),bạn lo lắng về vợ con, tài sản...v...v... Đây cũng là khổ!

  Cho nên, sinh ra trong đời này, chưa giải thoát, thì chưa nói được là TÔI KHÔNG CÓ KHỖ!  - Nếu nói về tư duy suy luận thì đúng là như vậy. Do vô minh, chúng ta có mặt. Khi hết vô minh, chúng ta không hiện hữu. Cái không hiện hữu này tạm dùng để có hình ảnh đối lập với hiện hữu, chứ trong trường hợp Minh (không còn vô minh) thì không thể áp dụng để có thể nói: ta còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, hay không không còn - không không mất...

  Tương tự như câu hỏi: Sau khi tu thành TA còn hay TA mất? Ngay trong hiện tại bạn không xác định 1 cái Ta cụ thể nào của bạn thì sao có thể xác định sau khi giải thoát cái Ta nào đó tồn tại hay đoạn diệt? Vậy thì sao? Câu hỏi này vượt qua giới hạn của trí và tưởng của phàm phu... Ai chưa đoạn trừ tham dục và chưa có sự hiểu biết về 5 uẩn thì luôn thắc mắc về tự ngã sẽ như thế nào!
  - Tái sanh là nói con người tái sanh làm con người... cái này mình biết được chứ CHư thiên nga quy mình có biết đâu mà nói....

  Vậy có con người tái sanh làm con người hay không? có vô minh từ kiếp trước tái sanh kiếp này hay không?

  - Vô minh nên ko biết mình khổ.... vậy mình đâu có khổ mà phải giải thoát?....

  - Còn trường hợp khác: Biết mình đang khổ nhưng xem đó như là qui luật đương nhiên.... đó là chấp nhận sự khổ chứ đâu phải giải thoát.

  - Trường hợp khác: Thấy Sesonglai nói sóc đó... nhưng có gì đâu mà giận? ko có sự giận trong mình....; Thấy cha mẹ mất đó.... nhưng ko có sự buồn đau; Bị ngườ ta đánh mình đó... nhưng ko có sự giận..... Tôi nghĩ thế này mới là giải thoát.

  - Nếu nói do vô minh nên tôi có mặt ở đây: Vậy ngược lai ko có tôi là ko có vô minh....

  Vậy ko có vũ trụ này là ko có vô minh...

  Vậy Vũ trụ sinh ra từ vô minh....

  + Tôi ko cho là như vậy:

  Sanh ra ko phải là vô minh..... mà sanh ra từ minh....

  Chính sự sanh ra là sự sáng tạo....

  Chính sự sanh ra nó làm cho vũ trụ đa dạng và phát triển.... cho nên tôi luôn ủng hộ cái sanh ra....

  Sau khi tu thành TA còn hay TA mất?

  smc dính chấp vào pháp môn đang TU học của mình...

  Nên tất cả các định nghĩa trong đầu mình đều theo pháp môn đang học... nên bế tắc là đúng rồi....

  Trong Tu học nó có 2 vấn đề này:

  - Một là cho rằng nó quá đơn giản, chẳng có gì để học nên ko cần học... ko có được trí tuệ.
  - Hai là cho rằng nó quá cao siêu ngoài sức tưởng tượng của con người nên ko thể nào hiểu được... nên ko có trí tuệ.

  Vậy cho nên kinh sách nếu xem thường quá cũng ko hiểu được.

  Mà nói nó quá cao siêu thì cũng thành ra hiểu sai kinh.... cuối cùng cũng ko hiểu được.
  Last edited by congiolamientay; 21-07-2016 at 11:31 AM.

 12. #12

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  - Tái sanh là nói con người tái sanh làm con người... cái này mình biết được chứ CHư thiên nga quy mình có biết đâu mà nói....

  Vậy có con người tái sanh làm con người hay không? có vô minh từ kiếp trước tái sanh kiếp này hay không?

  - Vô minh nên ko biết mình khổ.... vậy mình đâu có khổ mà phải giải thoát?....

  - Còn trường hợp khác: Biết mình đang khổ nhưng xem đó như là qui luật đương nhiên.... đó là chấp nhận sự khổ chứ đâu phải giải thoát.

  - Trường hợp khác: Thấy Sesonglai nói sóc đó... nhưng có gì đâu mà giận? ko có sự giận trong mình....; Thấy cha mẹ mất đó.... nhưng ko có sự buồn đau; Bị ngườ ta đánh mình đó... nhưng ko có sự giận..... Tôi nghĩ thế này mới là giải thoát.

  - Nếu nói do vô minh nên tôi có mặt ở đây: Vậy ngược lai ko có tôi là ko có vô minh....

  Vậy ko có vũ trụ này là ko có vô minh...

  Vậy Vũ trụ sinh ra từ vô minh....

  + Tôi ko cho là như vậy:

  Sanh ra ko phải là vô minh..... mà sanh ra từ minh....

  Chính sự sanh ra là sự sáng tạo....

  Chính sự sanh ra nó làm cho vũ trụ đa dạng và phát triển.... cho nên tôi luôn ủng hộ cái sanh ra....
  Vậy bạn congiolamientay không hề thấy khổ, không thấy sanh ra là khổ, không thấy sanh lão bệnh tử là khổ. Thế thì bạn cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chúng ta trao đổi ở đây cũng chỉ để cho vui thôi.

 13. #13

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
  Vậy bạn congiolamientay không hề thấy khổ, không thấy sanh ra là khổ, không thấy sanh lão bệnh tử là khổ. Thế thì bạn cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chúng ta trao đổi ở đây cũng chỉ để cho vui thôi.
  Dragon.... ở đây là cùng trao đổi để sáng tỏ vấn đề... chứ ko phải mặt đối mặt "Bạn nghe thì nói ko thì biến ra khỏi chổ này...."

  Nên hiểu như vậy...

  Nhiều người lên diễn đàn cứ nghĩ rằng đối đáp với nhau để thắng hay thua... nên mới vui buồn giận ghét...

  Nếu lên đây với mục đích trao đổi thì tôi và bạn đều là một mà... đối tượng của chúng ta là cái vấn đề nan giải kia kìa...

  Không phải chúng ta đấu đá nhau.... mà chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ cái thứ 3... là vấn đề nan giải....
  Last edited by congiolamientay; 21-07-2016 at 11:39 AM.

 14. #14

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Dragon.... ở đây là cùng trao đổi để sáng tỏ vấn đề... chứ ko phải mặt đối mặt "Bạn nghe thì nói ko thì biến ra khỏi chổ này...."

  Nên hiểu như vậy...

  Nhiều người lên diễn đàn cứ nghĩ rằng đối đáp với nhau để thắng hay thua... nên mới vui buồn giận ghét...

  Nếu lên đây với mục đích trao đổi thì tôi và bạn đều là một mà... đối tượng của chúng ta là cái vấn đề nan giải kia kìa...

  Không phải chúng ta đấu đá nhau.... mà chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ cái thứ 3... là vấn đề nan giải....
  Tiên đề toán học bạn có học chưa. Đó là cơ sở để hình thành các định lý toán học. Khổ là một tiên đề, bạn phải chấp nhận là bạn có khổ thì chúng ta mới bàn tiếp được chứ.

 15. #15
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  - Tái sanh là nói con người tái sanh làm con người... cái này mình biết được chứ CHư thiên nga quy mình có biết đâu mà nói....

  Vậy có con người tái sanh làm con người hay không? có vô minh từ kiếp trước tái sanh kiếp này hay không?
  - Đã nói là do Thức dẫn dắt tái sanh. Thì tái sanh vào đâu, thì chấp vào đó. Tái sanh làm người, thì dính chấp làm người, tái sanh làm chư Thiên thì dính chấp vào chư Thiên. Ví dụ như tái sanh làm chư Thiên, thì có cuộc sống chư Thiên, quy luật sống, các ràng buộc...v..v...

  Ví dụ khác: bạn đi học ở trường Lê Hồng Phong thì bạn mang danh là "học sinh Lê Hồng Phong", bạn phải theo quy củ của trường, theo nếp sống, giờ giấc của trường. Thời gian sau bạn chuyển trường, bạn học trường Lê Lợi. Lúc này bạn là "học sinh trường Lê Lợi". Thì bạn phải sinh hoạt, học tập, giờ giấc... theo trường Lê Lợi. => Bạn tái sanh ở đâu, thì hoàn cảnh, điều kiện...(gọi chung là DANH SẮC) sẽ mặc định bạn là ở đó.

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

  - Vô minh nên ko biết mình khổ.... vậy mình đâu có khổ mà phải giải thoát?....
  - Vẫn lại là mình đâu có khổ! Dukkha (khổ, vôthường...) hiện hữu, dù cho bạn có cảm thọ khổ hay không! Nếu bạn nói bạn không có khổ, nghĩa là bạn không còn tham, không còn sân, không còn si? Thân bạn lúc nào cũng hành thiện, lời nói bạn lúc nào cũng thiện, ý bạn lúc nào cũng thiện chăng ?

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

  - Còn trường hợp khác: Biết mình đang khổ nhưng xem đó như là qui luật đương nhiên.... đó là chấp nhận sự khổ chứ đâu phải giải thoát.

  - Trường hợp khác: Thấy Sesonglai nói sóc đó... nhưng có gì đâu mà giận? ko có sự giận trong mình....; Thấy cha mẹ mất đó.... nhưng ko có sự buồn đau; Bị ngườ ta đánh mình đó... nhưng ko có sự giận..... Tôi nghĩ thế này mới là giải thoát.
  - Đúng! Chính xác! Như vậy là giải thoát! Hãy thành thật với chính mình, nếu được như bạn nói, thì xin chúc mừng bạn!

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  - Nếu nói do vô minh nên tôi có mặt ở đây: Vậy ngược lai ko có tôi là ko có vô minh....

  Vậy ko có vũ trụ này là ko có vô minh...

  Vậy Vũ trụ sinh ra từ vô minh....

  + Tôi ko cho là như vậy:

  Sanh ra ko phải là vô minh..... mà sanh ra từ minh....

  Chính sự sanh ra là sự sáng tạo....

  Chính sự sanh ra nó làm cho vũ trụ đa dạng và phát triển.... cho nên tôi luôn ủng hộ cái sanh ra....
  - Cái gì sanh ra thì phải bị hoại diệt (vô thường). Các pháp nó là như vậy, chính vì mình tham chấp, dính mắc vào nó,muốn nó trường tồn... nên mới sinh ra khổ.

  Ví dụ: chúng ta biết quy luật sinh ra là phải chết (sanh lão bệnh tử - thành trụ hoại không), thế nên chết là một sự thật hiển nhiên. Nếu không tu tập, sẽ dính mắc vào đời sống này: nào là vợ con của tôi, tài sản của tôi, tôi chết đi sẽ không ăn món A mà tôi thích, không được đi tới chỗ B.... rồi không muốn chết...v...v.... thì đây là những cái khổ.

  - Còn nếu bạn không còn dính chấp với bất cứ thứ gì, thì bạn đã giải thoát rồi đó. Tâm bạn không khổ, nhưng chưa chắc thân bạn không xúc chạm với các cái khổ. Ai không tu tập mà bảo rằng tôi không có khổ trong cuộc đời này thì tôi không thể tin nổi! Hay còn gọi là thăng trầm của đời người.

  Một là hưng thịnh, lợi lộc và suy sụp, điêu tàn. Hai là hủy báng, gièm pha và danh dự, tiếng thơm. Ba là xưng dương, tán tụng và cơ bài, chỉ trích. Bốn là phiền não, khổ đau và an lạc, hạnh phúc. Ðó là tám ngọn gió thường tình của thế gian, lúc nào cũng không ngừng thổi, hết cơn gió này rồi đến cơn gió khác, có lúc gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng, mát mẽ, có khi gió thổi mãnh liệt, khủng khiếp, tàn khốc, như trong các cơn giông bão. Tất cả mọi người trên thế gian, ai ai cũng đều phải đối diện và đương đầu với những bước thăng trầm của cuộc đời, không một ai có thể tránh khỏi.

  Còn nếu bạn đã không còn đau khổ khi những sự việc ấy trong đời xảy đến, thì chúc mừng bạn!
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 16. #16

  Mặc định

  Thực ra là tôi trao đổi nương theo ý kiến của SMC để cùng bàn luận...

  Chứ theo tôi khái niệm Khổ và sướng nó ko phải như trong kính sách.....

  Không có cái gì gọi là khổ mà cũng chẳng có cái gì gọi là sướng...

  Khổ và sướng là 2 trạng thái đối lặp nhau.... (âm và dương)

  Không có cái sướng thì cũng chẳng có sự khổ...

  Nếu xã hội ko có người nghèo.... thì cũng chẳng có ai giàu cả.

 17. #17
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
  Thực ra là tôi trao đổi nương theo ý kiến của SMC để cùng bàn luận...

  Chứ theo tôi khái niệm Khổ và sướng nó ko phải như trong kính sách.....

  Không có cái gì gọi là khổ mà cũng chẳng có cái gì gọi là sướng...

  Khổ và sướng là 2 trạng thái đối lặp nhau.... (âm và dương)

  Không có cái sướng thì cũng chẳng có sự khổ...

  Nếu xã hội ko có người nghèo.... thì cũng chẳng có ai giàu cả.
  - Thế mục đích bạn đến với triết học tôn giáo mà bạn đang theo là để làm gì ?

  Theo ý bạn, không có cái gì gọi là Sanh, cũng chẳng có gì gọi là Chết ? Cũng chẳng có gì gọi là Con Người, chẳng có gì gọi là Con Chó ?

  => Cái này là chung 1 lò với Thiền tông Đông Độ Chi-na nè ! Cái khỉ khô gì cũng "không"! Mình nghĩ mình không khổ, cái là khổ không có! Hoang tưởng!
  Last edited by smc; 21-07-2016 at 12:04 PM.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 18. #18

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
  - Thế mục đích bạn đến với triết học tôn giáo mà bạn đang theo là để làm gì ?

  Theo ý bạn, không có cái gì gọi là Sanh, cũng chẳng có gì gọi là Chết ? Cũng chẳng có gì gọi là Con Người, chẳng có gì gọi là Con Chó ?
  Tôi đã nói rồi....

  Tôi đến với đạo Phật là để có trí tuệ... để dùng trí tuệ đó quán xét xã hội và vũ trụ.... và tư duy cái mới lợi ích cho xã hội loài người....

  Bạn nói ý sau thì tôi mới nói tiếp này:

  Ko có sanh thì làm sao mà có cái gì để diệt....

  Ko có con người thì làm gì có con chó...

  Đó là 2 đối tượng nên có sự phân biệt hẳn hoi...

  Vì thế nên Ta mới đang sống trong vũ trụ âm dương... nên Ta mới thấy có sống có chết... có con chó có con người....

  Vì có người kia sướng nên mới thấy bản thân mình khổ....

  CHứ nếu ai cũng giống ai thì đâu có khái niệm khổ ở đây.

 19. #19
  Nhị Đẳng Avatar của smc
  Gia nhập
  May 2012
  Nơi cư ngụ
  Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  2,218

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi

  Bạn nói ý sau thì tôi mới nói tiếp này:

  Ko có sanh thì làm sao mà có cái gì để diệt....
  - Bạn nói được câu này, mà bạn lại có ý muốn "trường sinh","bất diệt"... phải chăng bạn đang "đầu cắn đít" ?

  Với lại cái trí tuệ bạn nói, nó không phải là "một cái gì" để đến và lấy nó. Khi bạn quán xét xã hội và vũ trụ mà thấy như thực "nó đang là" thì chính cái đó là trí tuệ đó. Chứ không phải lấy tri tuệ ra mà quán xét!
  Last edited by smc; 21-07-2016 at 12:22 PM.
  Nhiều vị đến giờ vẫn nghĩ: Tứ Thánh Đế là một pháp môn!

 20. #20

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
  - Bạn nói được câu này, mà bạn lại có ý muốn "trường sinh","bất diệt"... phải chăng bạn đang "đầu cắn đít" ?
  SMC muốn tôi nói chuyện trong hệ nào?

  Vũ trụ hệ: sinh sinh và sinh

  Vũ trụ hệ: Sinh - diệt

  tất cả ở trên là tôi đang bàn luận trong hệ âm dương....

  Nhưng tôi hỏi bạn điều này: Trong hệ âm dương có loài nào muốn diệt không?

  Bản thân bạn có muốn sống lâu không? có muốn trường tồn không?

  Vậy ước muốn đó là có thực....

  vậy ước muốn đó có làm được không?

  Bạn sẽ trả lời là không? vì tư duy bạn có sanh có diệt...

  Tôi sang hệ ko diệt tôi trả lời là được..... Ra khỏi cái hệ sanh diệt này đi thì sẽ trường tồn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 19-10-2022, 07:17 PM
 2. Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 15-07-2012, 03:37 PM
 3. Duyên phận hai đứa
  By bemai2011 in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 27-12-2011, 04:00 PM
 4. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
  By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
  Trả lời: 13
  Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •