Con không hiểu biết lắm về các phù,bùa,chú của Thái Lan và Campuchia nhưng nghe cha từng sống ở Campuchia và từng dùng thì là rất linh nghiệm.lâu nay con rất muốn tìm 1 thầy để xin 1 bùa,chú cầu mong bình an,tránh tai nạn và bệnh tật cho con. Vậy con muốn xin,thỉnh thì tìm ở đâu và khi xin đc rồi thì làm như thế nào. Mong mọi người chỉ dạy.Con ở Tp.HCM