11. Pháp thuật thay đổi vận mệnh

Tôi thường dạy mọi người niệm một câu chú, câu chú này không phải là chú lớn, không phải là chú bí mật, không phải là chú phóng đại quang minh, không phải là chú vô đẳng đẳng, không phải là chú vô thượng.
Mà là một câu chú nhỏ rất phổ thông.
Trong bất kì kinh điển nào cũng đều có thể thấy, rất bình thường, bình thường đến mức khiến người ta có thể xem nhẹ mà bỏ qua.
Đó chính là An thổ địa chân ngôn. Chú ngữ như sau:
”Namo samanta buddhanam om duru duru devi soha.”

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, chính là chú ngữ này có thể thay đổi vận mệnh. Đây chẳng phải là An thổ địa chân ngôn rất phổ thông sao? Không sai, nhưng nó có sức mạnh rất lớn để thay đổi vận mệnh, thật sự không thể coi thường.

Có người trì An thổ địa chân ngôn, bệnh da liễu 10 năm của họ đã khỏi hoàn toàn.
Có người trên mặt có khí xui, cả đời khốn khó, trì An thổ địa chân ngôn lâu ngày, phúc quang chiếu mệnh, vận mệnh đều thay đổi, từ nghèo thành giàu.
Có người trì An thổ địa chân ngôn, không ngờ 10 năm không có thai đã có thai.
Có người trì An thổ địa chân ngôn, cả đời khỏe mạnh không bệnh tật.
Có người trì An thổ địa chân ngôn, có được hôn nhân tốt, trên mặt của họ có ánh sáng đỏ.
Có người trì An thổ địa chân ngôn, vốn dĩ sự nghiệp không suôn sẻ, cuối cùng mọi việc đều thuận lợi, không có việc gì là không như ý.
Có người trì An thổ địa chân ngôn, trúng thưởng lớn.


Tôi còn nói cho mọi người một bí mật, bí mật này vốn dĩ là không thể nói ra, nhưng tôi không kìm được không thể không nói. Chỉ cần bạn thường xuyên trì An thổ địa chân ngôn, đi đến Las Vegas, bạn sẽ đặc biệt được như ý.
Căn bản là không có ai đề xướng trì câu chú này lâu dài, chỉ có tôi (Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) đề xướng.

Đây là điều tôi phát hiện ra:
Trong một lần thiền định, tôi phát hiện ra bên cạnh mình có một cụ già tóc bạc mặt hồng đang ngồi.
”Cụ là ai thế?”
”Địa thần.”
”Ở nhân gian cụ thích làm việc gì?”
”Đi theo người có phúc.”
”Cụ có tâm đắc gì với linh giới?”
”Thánh giới (chỉ Phật giới) trống không, thiên giới (chỉ thần tiên) thanh tịnh, địa thần giới thì lành dữ họa phúc, chính là đạo lí này.”

Tôi hỏi địa thần:
”Vận mệnh của mỗi con người ra sao?”
”Vận mệnh đều là nhân quả nghiệp báo, trong đó đan xen phức tạp, phàm phu chẳng thể biết được, nhưng không tách rời được hai chữ nhân quả, tất cả đều là mệnh, hết thảy đều chẳng phải do con người.”
”Cụ nói không sai, nhưng làm sao thay đổi được vận mệnh?”
Tôi lại hỏi:
”Cầu Phật ư?”
”Không hợp thời cơ, Phật không thể cầu.”
”Cầu thần tiên ư?”
”Cũng không hợp thời cơ.”
”Cầu địa thần ư?”
”Đúng thế, lành dữ họa phúc có thể chuyển mệnh.”
”Làm sao thay đổi?”
”Niệm chân ngôn.”
”Chân ngôn nào?”
”An thổ địa chân ngôn.”

Cụ già ấy dẫn tôi cưỡi trên một cỗ xe hươu bay lên không trung, đến một ngọn núi, trong núi có một tòa thành lớn, cũng làm bằng vàng ngọc tráng lệ. Trong tòa thành này đều là các cụ già tóc bạc mặt hồng, có hơn nghìn hơn vạn. Và các cụ già tóc bạc mặt hồng này, có người thì đang trở về, có người thì lại bay đi.
”Đây là đất nước gì?”
”Địa cư thần quốc.”
”Các địa thần đang bận rộn gì vậy?”
”Đi hộ trì, đi chuyển mệnh, đi cải vận.”

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra một nguyên lí, học Phật đương nhiên có thể cải biến vận mệnh, học Tiên cũng có thể cải biến vận mệnh, nhưng trực tiếp niệm An thổ địa chân ngôn thì việc thay đổi vận mệnh càng trực tiếp hơn.

Muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, nắm chắc chìa khóa của tạo hóa, đích xác là bất kì loại pháp thuật nào cũng đều phải hợp thời cơ, phù hợp với cơ duyên.
Chỉ cần niệm An thổ địa chân ngôn trên nghìn, vạn, triệu biến, nhất tâm phụng trì, địa thần phúc quang chiếu mệnh, có thể cải vận, đây là sự thật.


https://chanphat.org/van-tap/114-pha...t-cua-mat-giao