https://www.youtube.com/watch?v=H6GRjP7Yc-g

Lời bài hát rất là có ý nghĩa, mặc dù đoạn MV chỉ hát 50% phần của bài hát


Thiên Chúa Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Yêu Ngài, Chúa Ơi !
Thiên Chúa Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Yêu Ngài, Chúa Ơi !

Ai là người Giàu Sang nhất thế giới ?
Liệu người đó có thực sự còn sống hay không ?
Đó là một câu hỏi quan trọng
Ai sẽ cho mình câu trả lời
Ai là người Giàu Có ?
Ai hạnh phúc với những gì mình đã có
Cho nên tất cả mọi người đều có thể trở nên Giàu Có

Thiên Chúa Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Yêu Ngài, Chúa Ơi !
Chúa Trời Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Là Con Cái Của Ngài (Thiên Chúa).

Ai là người Anh Hùng nhất thế giới ?
Liệu người đó có thật sự còn sống hay không ?
Đó là một câu hỏi quan trọng
Ai sẽ cho mình câu trả lời
Ai là người Anh Hùng ?
Ai chiến thắng tất cả ham muốn của bản thân
Cho nên tất cả mọi người đều có thể trở thành Anh Hùng.

Thiên Chúa Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Yêu Ngài, Chúa Ơi !
Chúa Trời Là Đấng Toàn Năng
Chúng Con Là Con Cái Của Ngài (Thiên Chúa).