Nhờ bác lulively nếu có nằm mộng gặp Quan Âm thì hỏi dùm con 2 việc đc ko?

1. Số con có chồng hay ế luôn. (kiếp này)
2. Chừng nào con thành Phật.

Con cám ơn trước !!!